Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
neering klaar en duidelijk voor den geest. Zelfs in cijfers
vergiste hij zich nooit. Tijdens hij Minister van Financiën
was, vlocht hij met zeldzame gemakkelijkheid duizenden
getallen door zijn rede heen; hy zag die cijfers in zijn ver-
beelding, ze stonden hem als personen voor den geest, en
zoo beging hij sprekende zelfs geen vergissing, waar anderen
lezende, duizelden van die getallen-groepeering.
In welke mate Thiers vereenzelvigd was met hetgeen hij
op de tribune zeggen zou, moge onder anderen blijken uit
hetgeen een zijner vrienden verhaalt, die een bezoek bij
hem aflegde, kort voordat Thiers als Minister het wetsont-
werp op de bevestiging van Parijs zou verdedigen. »Ik vond
Thiers," zoo zegt hij, »bezig met zijn toilet. Terwijl iiij
zich waschte, schoor en kleedde, dicteerde hij mij in een
half uur den geheelen gedachtengang zijner redevoering,
waaraan hij den volgenden dag vier uren in de Kamer
besteedde. Ik had mijn aanteekening onmiddellijk aan een
blad buiten Parijs gezonden, en toen ik een paar dagen
later den inhoud daarvan vergeleek met het officiëele kamer-
verslag, bleek het, dat geen enkel punt vergeten of in
andere volgorde behandeld was."
Tot op hoogen leeftijd bleef Thiers zijn krachten en talenten
aan Frankrijk wijden, al moest hij ook ondervinden, dat
ondank 's werelds loon is.
23. WEES UW EIGEX OPVOEDER.
Een onafzienbare rij van in feestdos gekleede knapen en
meisjes trok in den morgen van Zondag den 25 Mei 1865
door de straten van Washington. Het waren allen leerlingen
der zoogenaamde Zondagsschool uit de stad en de omstreken.