Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
ia de Passage Montesquieu. »Over tweeën en nog aan
den arbeid! De jonge man schijnt ambitie te hebben,"
sprak hij.
Die jonge man was Lodewijk Adolf Thiers, een jeugdig
advocaat uit Marseille, die zich sedert kort in Parijs geves-
tigd had, waar hij aanvankelijk slechts met moeite in zijn
onderhoud kon voorzien. Een toevallige omstandigheid had
hem in kennis gebracht met de voormelde personen, en
dezen hadden zich het lot van den geestigen, levendigen
en werkzanien rechtsgeleerde bijzonder aangetrokken. Op
aanbeveling van Lafitte werd de jonge advocaat medewer-
ker aan de ^Constitutionnel", destijds het voornaamste or-
gaan der liberale partij, en weldra behoorde hij onder de
vaste redacteurs van dit dagblad. Nu hij eenmaal een ze-
kere positie verworven had, wist de talentvolle schrijver
al spoedig de aandacht van velen tot zich te trekken, en
niet lang duurde het, of de naam van Thiers was door ge-
heel Frankrijk bekend.
Van alle Fransche staatslieden in deze eeuw is er niemand
die. alleen door de kracht van zijn woord, zooveel invloed
iieeft uitgeoefend op de staatkunde van zijn vaderland als
Thiers. Als medeafbreker van den troon der Bourbons
onder Karei X; als medeoprichter van het Burgerkoning-
schap onder Lodewijk Philips, wiens eerste minister hij
herhaaldelijk was; als geschiedschrijver en lofredenaar van
het eerste Keizerrijk; als bestrijder van het tweede onder
Xapoleon III, die, nog als President der Republiek, den
lastigen Afgevaardigde in Mazas liet opsluiten, heeft Thiers
gedurende een halve eeuw, meer dan iemand, aandeel ge-
had in al de lotverwisselingen van Frankrijk. Maar deze
hebben hem opgevoerd tot de hoogste spoi't der maatschap-
pelijke ladder, tot het presidentschap der Republiek, en
daar heeft de kleine, schijnbaar onbeduidende man, alleen