Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
was voor de Nationale Conventie, die in alles even radi-
caal was, een kleinigheid. Deze aanvullingsdagen, begin-
nende met 17 September, waren nationale feestdagen, ach-
tereenvolgens gewijd aan het Genie, den Arbeid, de Dndeu,
de Uclooningen en de Orertiiiging!
Er dient nog vermeld, dat behalve aan 'tChristendom,
aan hetwelk men de indeeling der ijiaanden en weken ont-
nam, ook de oorlog werd verklaard aan 'tHeidendom, vai\
'twelk de namen der dagen stammen.
AVant de dagen zouden heeten Pritnidi, enz. enz., wat
beteekent Eerste dag, enz.
Elkeen kan nu berekenen, wat in die Fransche tijdreke-
ning beteekent: Janr IV, Prat rial 12.
Napoleon heeft den 9 September 1805 een einde gemaakt
aan deze republikeinsche dwaasheid, en den ouden kalen-
der weder ingevoerd.
22. DE KKACHT VAN HET WOORD.
In een kouden Decembernacht van het jaar 1822 rolde
een elegant rijtuig in snelle vaart van het Palais Royal
te Parijs in de richting van den Faubourg St. Germain.
Op de mollige kussens der achterbank zaten twee heeren
in levendig gesprek. De een was de bankier Latitte, de
Rothschild van zijn tijd, de andere was Manuel, een der
vurigste strijders in de Kamer voor de constitutioneele
rechten van het volk. Toen het rijtuig een der kleine zij-
straatjes passeerde, die sedert voor den prachtigen Boule-
vard Sebastopol hebben plaats gemaakt, wees de bankier
zijn nevenman op het verlichte raam van een zolderkamertje