Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
ongerust en vraagt inlichting. Omaha seint: »Wees maar
gerust! Stoor den stroom niet meer. "Wacht bedaard de
hamerslagen af!" — Om half drie, naar Washingtonner
tijd, waarschuwt kaap Summit: »Bijna gereed! Hoeden af!
Er wordt gebeden!" — Onwillekeurig gehoorzaamt elk, die
dit bericht verneemt. Overal plechtige stilte. Om drie uur
komt een sein: »Het gebed is geëindigd. De bout wordt
aanstonds overgegeven!" — Chicago antwoordt: »Het Oosten
is gereed!" — Summit bericht onmiddellijk daarop: »Gereed!
Begint terstond. Driemaal wordt gewaarscliuwd voor de
slagen!" — Het signaal volgt: »Een, twee, drie!" — Daarna
een pauze van eenige minuten. En nu trillen de hamei-
slagen in het Oosten en Westen, in het Noorden en Zuiden.
De klepels kleppen, de vanen wapperen, de kanonnen don-
deren en geheel Amerika juicht.
Nieuw-York en San Francisco, de uiterste punten der
Nieuwe Wereld zijn thans vereenigd. Een ijzeren weg van
duizend uren lang, over stroomen en poelen, langs diepe
afgronden en steile rotswanden, door valleien en over 8000
voet hooge bergtoppen heeft twee wereldzeeën verbonden
en den familieband der Natiën nauwer gestrengeld.
21. EEN KALENDER YAX KORTEN DUUR.
In de oudheid sprak men van een kalender van langen
duur, n.1. den Griekscheii kalender. Yan iemand, die in ge-
breke bleef te betalen, zeide men: »hij zal betalen ad Ca-
lendas graecas, d.i. met den Griekschen Kalender." Wij
zouden zeggen: »met St-Juttemis, als de kalveren op 'tijs
dansen;" in het Duitsch zegt men: »op den Nimmermeers-
dag." Maar 't einde der vorige en 't begin dezer eeuw
hebl)en een zeer kortstondigen kalender beleefd.