Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
hun eigenaardige kleederdracht, Europeanen, Afrikanen en
menschen uit alle deelen van Amerika wemelden vroolijk
door elkander, en alle vooroordeel van rassen sciieen ver-
geten te zijn. Duizenden toeschouwers, waaronder vele
dames, waren van Oost en West aangesneld. De hoofd-
ingenieurs, de directeuren en presidenten der beide maat-
schappijen en die der aansluitende Oostelijke spoorwegen,
hooggeplaatste ambtenaren uit de geheele ünie, aanzienlijke
personen, ja zelfs twee Bisschoppen der Hormonen waren
tegenwooordig.
Nevada had een zwaren zilveren spijker gezonden, Ari-
zona een dergelijken, uit ijzer, zilver er goud vervaardigd;
Californië bood als laatsten spoorlegger een laurierboom
aan en tevens een kolossalen gouden spijker, waarmee de
laatste rail bevestigd zou worden. Chineesche werklieden
brengen den kostbaren balk op de bestemde plaats; arbei-
ders der Union-Pacific leggen de laatste staaf daarop; eer-
lang zullen de laatste slagen van den zilveren hamer op
den gouden spijker door geheel Amerika trillen.
Tot dat einde is een electrische draad aan den
gouden bout verbonden. Zoo dikwerf de slag neerkomt,
wordt hij gevoeld aan elk telegraafstation, dat daarmee in
verbinding gebracht is. Omaha is het uiteinde van dezen
electrisclien stroom en tevens het verbindingspunt van do
geheele Unie. Een kunstig net van tallooze telegraafdraden
gaat van hier uit naar de hoofdsteden van alle Staten; in
elke stad is die draad in verbinding gesteld met den klepel
eener klok.
Om twee uur des namiddags wordt het teeken gegeven:
»Let op!" — Washington, Xieuw-Orleans, Chicago, Boston
en aiulere plaatsen antwoorden: »Wij zijn gereed!" — Een
ongemeene spanning heerscht aan alle telegraafbureaux.
Men wacht met ongeduld. Het blijft stil. Men wordt