Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
geld en aanbevelingsbrieven en zorgde voor zijn veilig-
heid. De geredde was de later zoo beroemde natuur-
onderzoeker Peter André Latreille, die den 6 Febr. 1833
als Professor aan het Museum der Natuurlijke Historie te
Parijs overleed.
20. DE LAATSTE HAMERSLAG.
Een vroolijke bedrijvigheid heerschte op den 10 3Iei 1869
aan den noordelijken oever van het Groote Zoutmeer. De
schilderachtige, anders zoo eenzame heuvelklingen weer-
galmden van het gejubel der opgetogen menigte, en nooit
wellicht had Utah zooveel menschen bijeengezien als thans
in deze wildernis vereenigd waren. I]n geen wonder! Hier
zou de laatste hand gelegd worden aan den Pacific-Spoorweg.
den ijzeren weg, die den Atlantischen Oceaan met de
Stille Zuidzee moest verbinden. Zes jaren te voren, te
midden van den hevigen burgerkrijg tusschen Noord en
Zuid, ving de Centraal-Pacific-Maatschappij met het groote
werk aan te Sacramento in het verre westen, en twee jaar
daarna begon de Union-Pacific aan dezelfde baan te Omaha
in het Oosten. Heden zijn ze elkaar genaderd bij kaap
Summit, een vooruitstekende punt van het Zoutmeer.
Geheel Amerika moet getuige zijn van de voltooiing van
dezen reuzenbouw; geheel Amerika moet de trilling
gevoelen van den laatsten hamerslag, die twee Oceanen
aaneensmeedt. Vandaar die bedrijvigheid, vandaar dat
gejubel in deze eenzaamheid, op dezen dag. Het stoomros
had dagen achtereen nieuwe feestvierenden aangevoerd; de
talrijke nationaliteiten der arbeiders, die aan den weg ge-
werkt hadden, waren hier vertegenwoordigd. Chineezen in