Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
aan dag het offer werden der vreeselijke guillotine. Een-
zaam doolde de ongelukkige door de afgelegenste streken,
waar hij voor zijn droevig gestemden geest afleiding vond
in het bestudeeren der insecten-wereld en in het verzamelen
lier zeldzaamste exemplaren. Zoo kwam hij dan ook in de
omstreken van Bordeaux, waar hij ongelukkig herkend en
naar de gevangenis gevoerd werd. Open en rond noemde
hij zijn naam en verklaarde zich een aanhanger der Mo-
narchie. Dit was zijn eenige misdaad. Zes uur later was
zijn Ipi'oces reeds opgemaakt en het doodvonnis over hem
uitgesproken, dat den volgenden morgen voltrokken zou
worden. Terwijl hij gelaten dat schrikkelijk oogenblik
verbeidt, komt een gevangenbewaarder in zijn cel. Al
pratende vertelt deze, hoezeer de rechters thans met arbeid
overladen zijn, en hoe de President van de rechtbank
zelfs geen oogenblik van zijn drukke bezigheden kan uit-
sparen, om zijn lievelingsneiging te volgen en in het vrye
veld vlinders en kevers op te sporen.
Dit trok natuurlijk de aandacht van den gevangene.
Spoedig gevat neemt hij een zeldzamen kever uit zijn kleine
verzameling, steekt die, schijnbaar ongemerkt, met een
speld onder een kurk, en drukt daarna die kurk op zijn
waterflesch. Den beambte was die haiuleling niet ontgaan,
hij zegt echter niets, maar, in de meening dat hiermee
een gevaarlijk doel beoogd werd, neemt hij de flesch en
ijlt daarmee naar den President. Pas heeft deze het zeld-
zame insect gezien, of hij stormt naar de gevangenis; hij
is uitgelaten van blijdschap; hij drukt de handen van den
ter dood veroordeelde; hij vergeet alles bij de be-
schouwing der overige zeldzame insecten, en als vrienden
van jaren herwaarts zitten rechter en gevangene uren lang
met elkander te praten. De kever redde den jongen man,
zooals hij gehoopt had. De President voorzag hem van