Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
neer de priester een nieuwe woning komt inzegenen, be-
hoort »Onze Excellentie" onder de genoodigden en voor-
spelt aan de bewoners geluk en voorspoed in hun zaak.
Hij hoopt dat de »solide firma van Smirnow en Zoon"
voortdurend moge bloeien, en elk stemt daarmee in, al
kan menig ingewijde ook met moeite een glimlach onder-
drukken over den voortdurenden bloei der »solide" firma,
die al driemaal een accoord aanging met haar schuldeischers.
Wie toch zou iets kwalijk kunnen nemen aan »Onze
Excellentie," aan den eerwaardigen man met zilveren lokken,
met fonkelende epauletten en een breed, rood ordelint,
aan den vriendelijken grijsaard, die elk zoo hartelijk de
hand schudt, zoo dapper meedrinkt, de tafel zooveel eer
bewijst en tot het laatst toe zijn plaats inneemt?
»Onze Excellentie" is een onmisbaar persoon bij alle
feestelijkheden. Tegen een bepaald honorarium figureert
»Onze Excellentie" bij alle plechtigheden van den gezeten
middelstand, die, door het betalen van een zekere som, zich
den schijn wil geven in betrekking te staan met de groote
M'ereld. Dergelijke »Excellentie's" zijn er wel meer te huren
in de Residentie, maar weinigen hebben het zoover ge-
bracht als »Onze Excellentie," die er een schitterende equi-
page op kan nahouden. Wel een bewijs, dat deze oude
krijgsman bij voorkeur »gehuurd" wordt.
19. VAN DEX DOOD GERED DOOR
EEX KEVER.
Tijdens het schrikbewind dwaalde een man van omstreeks
dertig jaren, vermomd en verlaten, in Frankrijk rond. Zijn
naam stond op de lange lijst der veroordeelden, die dag