Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
zaamlieid te schenken aan de kleine zangster. Zóó frisch,
zóó warm, zóó ongekunsteld en natuurlijk klonk die stem,
zóó wegsleepend en ineensmeltend waren ilie overgangen, dat
al kon het kennersoor ook duidelijk het gemis aan muzi-
kale opleiding waarnemen, alle hoorders niettemin verrukt
werden door den gloed en de liefelijkheid der tonen.
De godsdienstoefening was geëindigd. Nieuwsgierig sloe-
gen de geloovigen, bij het verlaten der kerk, een oiuler-
zoekenden blik opwaarts als om te vragen: »AVie was zij?"
Onbevredigd moesten zij evenwel heengaan. Een enkele
echter, van nabij bekend met den Directeur van het koor,
klom haastig de trap op en wendde zich rechtstreeks tot
zijn vriend.
»AVie heeft by het Offertorium, gezongen?" vroeg hij.
Men wees hem op de zangeres.
»AVat? Heeft die kleine meid zoo'n volle stem?"
»Niet waar?" vroeg de koordirecteur Kupprecht met
zelfvoldoening; »niet waar, de kleine Lucca zingt heerlijk?
Het meisje bezit een zeldzaam talent, maar het nest leert
niets. Als ik er iets in wil hebben, moet ik het er met
den strijkstok inkloppen; dat heeft tot nog toe het best
geholpen."
»AVaarom houden haar ouders er de hand niet aan?"
hernam de andere. »Zy moesten haar een strenge opleiding
laten geven; het zou jammer zyn, dat zoo'n talent verloren
ging."
»Haar ouders zijn doodarm en kunnen niets voor haar
doen," vervolgde Rupprecht. »Ik heb bij toeval het kleine
ding ontmoet, bij een bezoek aan den pianist Erl. Daar
speelde en zong zij met diens kinderen. Haar fraai geluid
trok mijn aandacht en sedert heb ik mij harer aangetrokken.
Maar yAj heeft een eigen hoofdje; wat haar niet luimt, dat
zingt zij niet, zelfs niet, als ze met den strijkstok bedreigd