Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
(Hj levert de versjes en ik het smeer; zoo zouden wij nog
andere zaken kunnen doen dan die Warrens. Ge waart
daardoor in korten tijd millionair. Xu, wat dunkt n van
mijn voorslag?"
»Er uit! er uit! smijt den vent het huis uit!" riep Long-
fellow ten hoogste vertoornd en stond met drift op om de
daad bij het woord te voegen.
Ue Yankee verliet haastig het vertrek van den beleedig-
den dichter, zonder evenwel zijn kalme bedaardheid te
verliezen. Met langzame schreden stapte hij vervolgens de
gang door, waar men hem hoorde pruttelen: »Groote
mannen! beroemde dichters! Het zou wat! In theorie mis-
schien! Yan practijk kennen ze niets! Een millioen zoo
maar te versmaden!"
10. HET WEEXEK KOORMELSJE.
Een verwarde bedrijvigheid heerschte er op Zondag (i
April 1854 op het zangkoor der Karelskerk te AYeenen.
De muziekdirecteur, de kapelmeester, de organist, de zan-
gers, zij allen staken verlegen en fluisterend de hoofden
bij elkaar, en teleurstellend klonk het van mond tot oor:
»Zij komt niet!"
Inmiddels stroomde een talrijke menigte kerkwaarts. Het
bericht, dat de eerste zangeres der Keizerlijke Opera ge-
durende den dienst een solo zou zingen, had velen aange-
spoord van deze zeldzame gelegenheid gebruik te maken,
om de beroemde zangeres te hooren. De gevierde dame
kwam echter niet. Even voor het aanvangen der gods-
dienstoefening had zij bericht gezonden, dat zij ongesteld
was. Was zy het werkelijk? Was zij den vorigen avond