Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
mede de bekende dichter Longfellow. Tijdens liij in stille
afzondering te Xewport aan zijn «Evangeline," het beroemdste
zijner gedichten, werkte, had hij streng verboden iemand
tot hem toe te laten. — »Xiet te spreken!" was het beslis-
send antwoord, dat elk bezoeker ontving, die om gehoor
bij den dichter verzocht. Door dit antwoord liet zich echter
een vreemdeling niet afschrikken, die op zekeren dag zijn
opwachting kwam maken. »Ik moet nw heer spreken,"
y.eide hij tot de meid, die hem aan de deur afwees. »Zeg
hem, dat er iemand is, die hem iets zeer gewichtigs heeft
mee te deelen, waarvan zijn fortuin afhangt." — De dienst-
bode, door den drang des vreemdelings verbijsterd, waagde
het haar meester de boodscliap te gaan overbrengen. —
»Ik kan niemand ontvangen," antwoordde de dichter kortaf
en wenkte met de hand, dat hij alleen wenschte te zijn.
»Zooals ik verwacht had." sprak de meid, toen zij den
vreemdeling van haar ontvangst kennis gaf, en tevens greep
zij naar de kruk om de deur weer te sluiten. De andere
liet zich evenwel niet zoo gemakkelijk afschepen; hij drong
<lieper de gang in, duwde de meid eenvoudig ter zijde
en begaf zich driestweg naar het studeervertek van den
<lichter, die den indringer met donkere blikken ontving.
»Mijnheer Longfellow," sprak de laatste, »gij zult mijn
vrijpostigheid wel willen verschoonen, want het betreft een
handelszaak, die voor u van nog meer belang is dan vooi-
mij. Ik kom daarom expres van Boston herwaarts. Daar
l)estaat een groote schoensmeerfabriek van Warren en Cie.,
die u zeker wel bekeiul zal zijn. Die lieden houden er
een dichter op na, die advertentiën en étiquettes op rijm
maakt ter aanbeveling van hun smeer, en zij maken daar-
door uitmuntende zaken. Nu moet gij weten, dat ik ook
schoensmeerfabrikant ben, en nu ben ik op de gedachte
gekomen, dat gij en ik in compagnie moesten handelen.