Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
wen zijn het ergst, en deze heeft met volle bewustzijn ge-
handeld. Zij is een volbloed aristocraat. Durft gij er de
verantwoording van op u nemen, Lebas?"
Saint-Just was hevig aangedaan. Lebas trok de schou-
ders op en trachtte nog eenige verschooning bij te brengen.
Robespierre luisterde zwijgend, schreef eenige regels en
sprak: »Er is genoeg gepraat; de vrouw sterft."
Ik kromp ineen van smart. Saint-Just ging voort met
lezen en Robespierre reikte een papier over aan Lebas.
»Laat Simon dat naar het Luxembourg brengen. De knaap
is vrij, doch laat hij bedenken, dat men niet voor de twee-
de maal den dood ontkomt, als men zijn vaderland ver-
i'aadt." — Toen wendde hij zich tot mij, gaf mij de hand
en sprak: »Groet Arras van mij, burger Mesnard, en uw
ouders. Vervul getrouw uw plichten. En nu, vaarwel!
Gij hebt mij lang genoeg opgehouden."
Denzelfden dag nog vertrok ik met Frans Lepelletier
naar Arras; zijn schoonzuster werd twee dagen later ge-
guillotineerd.
15. HUMBUG.
De Amerikanen zijn bekend door luui huml)ug, dat is
door hun tact om de liclitgeloovige menigte door snoeven
en pralen te bedriegen. De zucht om zich te verrijken ten
koste van de onnoozelheid van het publiek heerscht, helaas!
in alle standen der maatschappij, en zelfs de lioogstge-
plaatste personen verbinden hun naam met dien van een
opzettelijken bedrieger, als zij maar geld kunnen verdienen.
Gelukkig echter kan Amerika ook nog bogen op mannen,
bij wien de eer meer geldt dan de dollar. Zoo'n man is