Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
üp den laten avond van den volgenden dag kwam ik
te Parijs, en daags daarna ging ik op verkenning uit. Het
was maar al te waar: de zestienjarige Frans Lepelletier en
Marie, de vrouw van zijn broeder, zaten inde gevangenis,be-
schuldigd van staatsmisdaad. Beider hoofden zouden onder de
guillotine vallen. Ik besloot dus het uiterste te wagen en
begaf mij regelrecht naar de woning van Robespierre, straat
Ht. Honoré, Xo. 396. Hoe bonsde mij het hart sneller, naar-
mate ik dit geduciit verblijf naderde. Eindelijk sta ik vooi'
den ingang. Door de geopende deur ontwaar ik een groep
Sansculotten, die, om een disch geschaard, hun ontbijt ge-
bruiken. Hun pieken stonden langs den muur op een
rij. Allen droegen roode mutsen; eenigen rookten uit
korte pijpjes, anderen lazen een dagblad of waren in leven-
dig gesprek. Het was de wacht, die, op last van de Nati-
onale Conventie, dagelijks het huis van Robespierre moest
bezetten.
Bij mijn intreden komt een forsch gebouwde kerel, als
een carmagnool gekleed, met klompen aan de voeten en
en een kavaleriesabel op zij, naar mij toe en vraagt:
»Wien zoekt gij, burger?"
»Burger Lebas," antwoord ik met bevende stem.
»Lebas?" herneemt de andere met gefronst gelaat. »Die
is bij Robespierre."'
»Juist daarom moet ik hem Spreken."
»Hebt gij een toegangsbewijs?"
»Hier is het!"
»Weet gij niet, dat die 's'avonds te vorën moeten worden
afgegeven?"
»Dat wist ik niet; ik ben hier vreenul en kom regel-
recht uit Arras."
»Uit Arras? Uit Robespierre's geboorteplaats?"
Deze plaats scheen een aanbeveling voor my te zyn.
Kijkjes in de Historie. 8