Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
»Misschien is het maar een gerucht," merkt mijn moeder
vertroostend op.
»Neen, het is maar al te zeker. Hier heb ik het bericht.
»Och, Mijnheer Mesnard, gij hebt mij zoo dikwijls geholpen,
kunt gij niets bedenken om mijn armen, onschuldigen jon-
gen te redden?"
Mijn vader staarde zwijgend op den grond; mijn moeder
wrong radeloos de handen; Mevrouw Lepelletier was waan-
zinnig van smart. Dat tooneel greep mij aan. Eensklaps
sta ik op en roep ik uit:
»Mevrouw, ik zal de gevangenen redden."
»Anatole!" riep mijn vader, »zijt gij dwaas?"
»In 'sHemels naam, lieve jongen, waar denkt gij aan?"
kreet mijn moeder.
Mevrouw Lepelletier was door mijn plotselingen uitroep
tot zichzelf gekomen; zij vloog naar mij toe, omvatte en
drukte mijn hand en riep uit: »Gij wilt het beproeven?"
»Ja, gij zijt goed en moedig en verstandig. God zal u
helpen!"
»Maar gij moet toch bedenken, Anatole . . . ." stamel-
■de mijn vader.
»Gij zult uw leven wagen," kermde mijn moeder en
vloog mij om den hals.
»"Weest maar gerust, lieve ouders!" sprak ik. »Morgen
vroeg ga ik naar Parijs; ik zal Robespierre spreken, maar
«erst ga ik naar Lebas. Hij, de vriend en vertrouweling
van Eobespierre, zal mij wel een plan aan de hand geven.
AVeest dus maar onbekommerd."
Toen mijn vader hoorde,dat ik eerst Lebas wilde spreken,
<len man, met wien ik als knaap honderd maal gespeeld
had, begreep hij toch, dat ik niet doelloos en zonder over-
leg te werk ging en gaf hij, na lange aarzeling, toestem-
ming tot mijn vertrek.