Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
maar beter bekend onder den gestolen naam van Graaf
Cagliostro, die meer dan 30 jaren de geleerdste, be-
schaafdste en aanzienlijkste personen in Europa heeft weten
te begoochelen, beliegen en bedriegen. Op zijn 13e jaar
ontvluchtte hij uit een klooster, waar hij opgevoed werd.
Zijn voogden deden hem in een ander. Hier leerde hij
wat scheikunde en geheime middelen gereed maken. Wegens
zijn slecht gedrag en ongebonden leven weggejaagd, keerde
hij naar Sicilië terug, waar hij zich toelegde op rooven,
oplichten en valsche munt vervaardigen. Een goudsmid,
wien hij wijsmaakte, dat hij een verborgen schat wist, be-
droog hij voor een aanzienlijke som gelds, die hem in
staat stelde, de wijde wereld in te gaan en zich te ver-
toonen als een deftig avonturier. Hij bezocht het Oosten,
daarna Turkije, waar hij de rol van wonderdokter speelde;
op Malta ging hij bij den Grootmeester der Malthezer Eid-
ders door voor Graaf Cagliostro; deze gaf hem aanbevelings-
brieven voor Italiaansche Grooten. In Italië was hij van
alles: arts, natuuronderzoeker, goudmaker, lid van een
geheim genootschap, geestenbezweerder, duivelbanner en —
oplichter. Allen geloofden in hem als in een bovenaardsch
wezen, en de vrouwen stelden een onbepaald vertrouwen
in zijn levenselixer, dat een eeuwige jeugd verleende en — zijn
beurs deed zwellen. Niemand twijfelde aan de waarheid
van zijn beweren, dat hij 150 jaar oud was. Keizerin
Catharina van Rusland schijnt de eenige te zijn geweest,
die hem uitlachte. Maar overigens was 'tgeheele beschaafde
en aanzienlijke Europa onder den düivelschen, betooveren-
den invloed van dezen gewezen bandiet, die in zijn be-
driegerijen dapper geholpen werd door zijn gezellin.
Hij heeft zijn rol niet ten einde kunnen spelen. In Parijs
speelde hij een hoofdrol in den halssnoerdiefstal. Een
zekere gravin de Lamothe, een verdorven wezen, wist met