Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
en '70 alle pogingen der Spanjaarden om een Koning te
bekomen, ijdel schenen. »Ik zal daarmede nog wachten,"'
was het antwoord. — Den Hertog heeft de geschiedenis
der laatste jaren gelijk gegeven. De zoon van de ont-
troonde Isabella werd Koning van Spanje in 1874 onder
den naam van Alphonso XII. Deze stierf in 1885, en hem
werd in Mei 1886 een zoon geboren, die nu onder de
hoede der Moeder-Regentes Koning van Spanje is. De
Hertog kan dus gerust zijn.
12. DE ROXDE TAFEL.
In ons land en in de meeste landen van Europa worden
de bezittingen der ouders na hun dood gelijkmatig onder
liun kinderen verdeeld. In Engeland is dit niet zoo. Daar
heerscht in vele familiën, bijzonder in die der Pairs, het
eerstgeboorterecht, evenals bij de vorstelijke geslachten. De
oudste zoon erft niet alleen den titel en de waardigheid
van zijn vader, maar tevens de grondbezitting, aan dien titel
verbonden. Over het andere deel der nalatenschap kan de
vader naar welgevallen beschikken, en daaruit moet dus
liet erfdeel der jongere zoons en dochters gevonden worden.
Doordat nu, soms eeuwen achtereen, dezelfde bezitting
onverdeeld en telkens vermeerderd in dezelfde familie ge-
bleven is, vindt men in Engeland verbazend rijke menschen.
Oeen ander land telt zooveel niillionnairs, en hierdoor verstaan
wij niet sleclits lieden, die een of meer nüllioenen bezitten,
maar jaarlijks aan rente zelfs millioenen verteren kunnen.
Het spreekt wel vanzelf, dat vele dezer Xabobs, die
zich de gelijken achten van regeerende Torsten en ver-
iieven boven menig Potentaatje, ook op een vorstelijken