Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
In het begin harer regeering echter zocht deze Koningin
zicii van hare verplichting jegens den erfgenaam der
Rivadeo's te ontlasten, door zich op Driekoningendag on-
gesteld te houden. Wanneer de Hertog van Hijar zich
dan aan het paleis aanmeldde, werd hem gezegd: Hare
Majesteit komt niet aan tafel." — Daar viel niets tegen te
doen. De Hertog had alleen aanspraak op die kleeren,
welke de Koningin aan tafel droeg. De zieke Koningin
kon natuurlijk niet aan tafel verschijnen en bijgevolg moest
de edelman zonder kleeren vertrekken. De Grandezza trok
zich echter de zaak aan en betuigde haar ontevredenheid
over deze schending van het recht des Hertogs. ïoen
Isabella bespeurde, dat de geheele Spaansche adel partij
koos tegen haar, erkende ook zij het recht van den erf-
genaam der Rivadeo's; sedert 1847 ontving zij den Her-
tog van Hyar geregeld op den bepaalden dag aan haar tafel
en zond hem daags daarna haar gewaad van dien dag.
Erger nog maakte het haar moeder, de Koningin-Regentes
Christina. Op Driekoningendag kleedde zij zich met voor-
dacht zoo gering mogelijk. Haar gewaad werd niettemin,
met het gewone opschrift van herkomst, bij de overige
kleederen gevoegd, en wanneer de verzamelaar dan spottend
de armzalige plunje aan zijn vrienden vertoonde, merkte hij
schertsend op: »Zóó komt er variatie in de collectie."
Na de onttroning van Isabella meende de tegenwoordige
Hertog de »Afdeeling Bourbon" wel te kunnen sluiten.
Ten minste, toen Isabella hem op Driekoningendag in 186J>
te Parijs aan haar tafel noodigde, wreekte de trotsche
nazaat der Rivadeo's zich over de vroegere beleediging
door te antwoorden: »Ik heb geen plaats meer voor uw
kleeren."—
»Uw kabinet zal nu wel niet meer aangroeien," meende
een der vrienden van den Hertog, toen in de jaren 186