Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
groote glazen denren voorzien, en achter dat glas vertoonen
zich de kleedingstukken van allerlei vorm en grootte, »tof
en kleur. De eigenaar van dit paleis heeft al een zonder-
lingen smaak, denkt men onwillekeurig bij het beschouA'^en
dezer verzameling. Dat iemand munten, gedenkpenningju,
schilderijen, zeldzaamheden verzamelt, dat laat zich je-
grijpen; maar oude kleeren! — En niettemin is deze ver-
zameling de trots van den Hertog van Hijar, zooals zij de
trots was van zijn voorouders, die sinds eeuwen dit luis
bewoonden.
De Hertogen van Hijar stammen af van de Graven van
Kivadeo. Een dezer Graven redde eens, omstreeks BOO,
het leven van Jayme II, Koning van Arragon. Bdden
bevonden zich in de handen hunner vijanden, en de lood
des Konings ware onvermijdelijk, had de Graaf niet met
zijn heer van kleederen gewisseld, en dezen zoo de ontvluch-
ting mogelijk gemaakt. Om deze grootmoedige daad 6 be-
loonen, verordende de Koning: »De Graven van Ri'adeo
en hunne nakomelingen hebben ten eeuwigen dage het echt,
op Driekoningendag ongenoodigd bij hun Koning aan ttfel te
komen en na het eindigen van den maaltijd van hun kmink-
lijken gastheer alle kleederen te vorderen, die hij aanleeft."
Alle Graven van Rivadeo hebben achtereenvolgen van
dit recht gebruik gemaakt, en daar er, sedert het jaarl300,
al heel wat Driekoningendagen geweest zijn en verschilende
modes geheerscht hebben, laat het zich gemakkelij: ver-
klaren, dat het kleerenniagazijn van den huldigen erfge-
naam der Eivadeo's een ruime verscheidenheid aanbidt.
De rechthebbenden namen trouwens hun zaak zeer rnstig
op; getuigen de tallooze kleinooden, diademen, parelsioeren
en andere sieraden, zoowel van Koningen als Koningnnen,
die men hier ziet. De kleeren der in 1868 vejaagde
Koningin Isabella alleen vullen tien kasten.