Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
dingsmedaille, hem eenmaal voor zijn edele zelfopoffering
geschonken.
Die Luitenant is de stichter van het Duitsche Rijk ge-
worden: A'orst Bismarck, tot voor weinig jaren Rijks-Kan-
se.ier.
IL HET KLEEREXiLiGAZIjy TAX DEX
HERTOG VAX HIJAR.
Hij het lezen van dit opschrift zou men allicht wanen,
dat Mijnheer van Hijar lakenkooper of kleermaker van be-
roei is, in wiens magazijn men te allen tijde een nieuw
pakkan koopen. Wie dit zou meenen, heeft het mis. Mijn-
heel van Hijar is een zeer voornaam personage; hij is
Herog en bovendien Grande van Spanje. Hij bewoont in
Mad'id een dier ruime, antieke gebouwen, die in weelde
en jracht niet onderdoen voor eenig paleis der Spaansche
Groeten. Dat gebouw vertoont zich, evenals de meeste
stamuiizen van den ouden adel, zeer eenvoudig van buiten,
Treeit gij er echter in, dan wordt gij verrukt door al den
luista-, die u tegenbliukt. We willen evenwel van al die
kosttaarheden maar geen notitie nemen en liever regel-
recht afgaan op het kabinet van zeldzaamheden; want de
Hertcg heeft, zoo goed als elke andere Grande, zijn pronk-
zaal. Bij de verzameling dier rariteiten volgt elk natuurlijk
zijn egen smaak. Deze houdt van schilderijen, gene geeft
de vorkeur aan Japansch porselein, een derde dweept met
zeldzane steenen; de hertog van Hijar verzamelt heeren-
en dïmeskleederen.
Waineer men zijn pronkzaal binnentreedt, zou men wer-
kelijk meenen in een magazijn van karnavalspakjes te zijn.
Al de wanden van het ruime vertrek vormen één kast, met