Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
een dezer punten schrikt het paard van den oppasser voor
een plotseling opdoemend zeil, steigert, wijkt zijwaarts,
struikelt en werpt zijn berijder in het meer. De ongeluk-
kige zinkt langs den steilen oever naar de diepte; hij kon
niet zwemmen en scheen reddeloos verloren. Nauwelijks
heeft de Luitenant het gevaar gezien, waarin zijn bediende
verkeert, of hij springt van zijn paard, gespt zijn sabel los,
werpt dien van zich en stort zich in den vloed. Tweemaal
duikt hij tevergeefs onder om den drenkeling op te sporen;
eerst de derde maal gelukt het hem, den reeds zieltogende
te grijpen en aan land te brengen. Hier wendt hij alle
zorg aan om de sluimerende levensgeesten van den geredde
weer op te Avekken, en slaagt daarin. Na verloop van eenigen
tijd stapt de oppasser, gesteund door den arm van zijn heer,
langzaam voort, en beiden bereiken een half uur later
de eerste woning op hun eenzamen weg. Hier laat de
Luitenant zijn dienaar achter, beveelt hem, onder aanbieding
van een ruime vergoeding, aan de zorg der bewoners, springt
toen in den zadel en rent spoorslags voort. Nog twee lange
uren heeft hij te rijden, eer hij zijn woning bereikt heeft. IJlings
ontdoet hij zich nu van zijn doornatte kleederen en werpt
zich, klappertandend van de koorts, te bed. Den volgenden
morgen is hij schijnbaar weer geheel hersteld, maar inwen-
dig heeft het natte pak diepe sporen nagelaten; het rhuma-
tismus had zich door alle leden van den edelen redder
verspreid.
De toenmalige oppasser van den Luitenant heeft zijn
heer niet willen verlaten; hij is thans nog als schaapherder
in zijn dienst op een zijner landgoederen. Zijn meester is
in den staatsdienst opgeklommen tot de hoogste waardig-
heid; zijn borst is versierd met tal van Ridderorden, maar
onder al die schitterende bewijzen van keizer- en konink-
lijke gunsten draagt hij met trotsch de eenvoudige red-