Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
taire rechtbank, die van 'savonds 11 tot 'smorgens 4 uur
zich bezighield met het beoordeelen der drievoudige be-
schuldiging, als zou hij Ie de wapenen tegen Frankrijk
gevoerd, 2e geld van Engeland aangenomen, 3e met Enge-
land aanslagen tegen de Kepubliek gesmeed hebben.
Tot het eerste had hij het recht, terwijl het tweede punt
van aanklacht, hoewel door hem erkend, zijn waarde ver-
loor, doordat de derde beschuldiging moest worden opge-
geven. Verder was de aanstelling der rechtbank in vol-
slagen strijd met de wet; en toch werd het doodvonnis
uitgesproken! Toen de voorzitter te kennen gaf, bij den
Eersten Consul te willen spreken ten gunste van den ver-
oordeelde, zei Savary, de handlanger van Bonaparte: »Het
werk der Commissie is geëindigd."
Een half uur daarna was de Prins doodgeschoten.
Op zulk een wijze o.a., door zulke middelen, voor welke
een straatroover nog zich zoude schamen, heeft de Eerste
Consul zijn macht gevestigd.
10. EEX HISTORISCH KHUilATISMUS.
Op een zonnigen Octoberdag van het jaar 1846 keerde
een Pruisisch Tweede Luitenant der Landweer-Uhlanen met
zijn oppasser terug van een groote wapenoefening, die ge-
iiouden was bij Freienwalde in Pommeren.
De Luitenant scheen haast te hebben om zijn kwartier
te bereiken, te oordeelen althans naar den vliegenden galop,
waarin de beide ruiters hun paarden brachten. Hun weg
liep langs den oever van het Staritzer-meer, dat op som-
mige plaatsen onmiddellijk aan de heerbaan grenst. Op