Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
— »Ook dat niet: daartoe ben ik te arm. Ik moet ge-
heel uit mij zelf studeeren, en nu heb ik mij Rafaël tot
meester en model gekozen."
— »Het zou toch misschien beter voor u zijn, mijn zoon,
als gij op de Akademie waart. Ga er dus zoo spoedig mo-
gelijk heen, en als het u aangenaam kan zijn, wil ik
gaarne de kosten voor mijn rekening nemen."
— »0, Heilige Vader, hoe kan ik....."
— »Stil maar; dank verlang ik niet."
— »ilaar Uwe Heiligheid weet niet, dat ik . . . ."
— »Xu, spreek maar uit, mijn zoon! Zeg gerust tilles,
wat u op het hart ligt," hernam Fins bemoedigend.
— »Ik ben Protestant."
— »0," gaf de paus lachend ten antwoord, »wat heeft
dat met de Akademie te maken?"
Sedert dien tijd zette Georg Johnston op kosten van den
Paus ziju studiën voort aan de Schilder-Akademie te Rome
en bewijst door zijn uitstekend talenj/'voortdurend alle eer
<aan zijn hoogen beschermer. j NederlandSGll 8cllOOlmilS9Um
8. DE TEMPLE TE
Prinsen?!''i'i ty u Priii^ensiradt
^^^ïllSTJRDAM.
Den 12 October 1307 werd er een schitterend feest ge-
vierd in het trotsche pas voltooide gebouw, dat zich even
buiten het toenmalige Parijs verhief en luide getuigde van
de macht en den rijkdom der Tempeliers. Philips de
Schoone was er met zijn geheele hof de gast van den
Grootmeester der Orde, van Jacob de Molay, dien hij
op sluwe wijze van het eiland Cyprus naar Frankrijk
gelokt had. De wijn parelde in den schuimenden beker,
een vroolijke opgewektheid kruidde den kostelijken maaltijd,
Kijkjes in de Historie. 2