Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
7. EEX PAUS ALS M.ECEXAS. (*)
Op een Xovembenuorgen van het jaar 1867 doorwan-
delde Pius IX geiieel alleen de zalen van het Yatikaan
•om, volgens den raad van zijn dokter, eenige beweging te
nemen, daar het gure herfstweder niet toeliet een wande-
ling in de vrije lucht te doen. In een der zalen werd
;;ijn opmerkzaamheid getrokken door een zeer jeugdig man
die, in aandacht verzonken, roerloos een der meesterstuk-
ken van Rafaël bewonderde.
Ongemerkt wilde de Paus voorbijgaan om den verrukten
beschouwer niet te storen, maar deze hoorde niettemin
«en zacht geruisch en wendde het hoofd om. Toen iiij den
statigen grijsaard in zijn wit gewaad voor zich zag, week
hij onthutst ter zijde en boog met diepen eerbied. Een
vriendelijk lachje speelde om de lippen van Pius, wel-
willend rustte zijn blik op den jeugdigen vreemdeling en,
als hadde hij een kunstenaarsziel in hem ontdekt, vroeg
hij: »Gij zijt schilder, mijn zoon?"
— »Ja, Heilige Vader! ik zou het ten minste gaarne
worden."
— »"Waarschijnlijk zijt gij voor uw studiën naar Rome
gekomen?"
— »Dat is zoo. Heilige Vader!"
— »Dan zijt gij zeker een kweekeling van de Schilder-
Akademie?"
—• »Helaas, neen. Heilige vader!"
•— »Krijgt gij hier dan afzonderlijk onderricht van dezen
•of genen meester?"
(*) Een tijdgenoot en vriend van Keizer Augustus, die de kunst en
haar beoefenaai-s zoo krachtig ondersteunde, dat zijn naam sedert aan
alle hescherniers der kunsten en wetenschappen gegeven wordt.