Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
— »Ja, (lat zal wel gaan, denk ik," was het bescheid,
terwijl de zaal weerklonk van het gescliater der toe-
hoorders.
Xu kwam de beurt aan Ingres en Delaroche. Zij ver-
klaarden van beroep »schilder," te zijn. Dat beroep scheen
bij den ambtenaar al zeer gering aangeschreven. Met een
zekere minachting keek hij over zijn bril naar de beide
getuigen en vroeg: »Bordjes- of huisschilder?"
Een nog luider geschater dan te voren was het antwoord
op deze vraag. De getuigen en het bruidspaar konden
zicli met geen mogelijkheid bedwingen. Hoe meer zij lach-
ten, hoe toorniger de ambtenaar werd, zoodat hij eindelijk
in drift oprees en hun toevoegde, dat zij zich moesten
schamen zich zoo ongepast in zijn tegenwoordigheid te ge-
dragen.
Delaroche maakte een einde aan de koddige vertooning
door te zeggen: »Schrijf maar kortaf: »Schilder."
Daarna .was het aan Ale.xander Dunias de gestelde vra-
den te beantwoorden. Had liij zich »schrijver" genoemd,
dan ware het voorzien, dat de ambtenaar weer in bijzonder-
lieden zou vragen naar den aard zijner schrijverij. Hij gaf
dus op van beroep »rentenier" te zijn.
Eensklaps verhelderde het strakke gelaat van den amb-
tenaar. Hij was onuitputtelijk in beleefdheden jegens dezen
laatsten getuige en onderhield zich bijna uitsluitend met
hem alleen, toen, na het voltrekken van het huwelijk, de
vrienden nog eenigen tijd in gezelschap van den dorpsmaire
doorbrachten.
De vier genoemde mannen stonden destijds op het top-
punt van hun roem. Hun namen waren door de geheele
besciiaafde wereld op ieders lippen en toch onbekend in
de onmiddellijke nabijheid van Parijs.