Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
6. GEEX PROEEET WOEDT IX ZIJX
TADERLAXD GEËERD.
Op een schoenen lentedag van het jaar 1843 zou in een
der Parijsche buitenwijken het huwelijk voltrokken worden
van een jeugdig bruidspaar. De aanstaande echtgenooten,
vergezeld van een kleinen, maar uitgelezen vriendenkringJ
bevonden zich bereids in het gemeentehuis. De bruide-
gom, zelf een talentvol en reeds zeer vermaard schilder,
had tot huwelijksgetuigen twee meesters der fransche
school, Ingres en Delaroche; de bruid had als zoodanig
twee vrienden van haar vader uitgenoodigd, Victor Hugo
en Alexander Dumas.
De huwelijksvoltrekking zal aanvangen. De daartoe aan-
gewezen ambtenaar heeft zijn zetel ingenomen en gevoelt
al het gewicht zijner beti-ekking. Met afgemeten deftigheid
en tevens met een uiterste nauwkeurigheid doet hij' onder-
zoek naar naam, voornaam, beroep, enz. van het toekom-
stige echtpaar en noteert dit even nauwkeurig in zijn re-
gisters. Daarna wendt hij zich tot de getuigen, om ook
hunne verklaringen op te schrijven.
— »Uw naam, Mijnheer?" vraagt hij aan den eersten.
— »Victor Hugo."
— »Hugo?" herhaalt hij twyfelachtig; »hoe wordt dat
geschreven ?"
De dichter spelt hem letter voor letter voor.
— »Wat is uw beroep?" vervolgde de ambtenaar van
den burgelijken stand toen.
— »Ik heb geen beroep," antwoordt Victor Hugo
lachend.
—• »Zoo, zoo, geen beroep? Maar ge zult toch zeker
wel kunnen schrijven, om uw naam hieronder te zetten?"