Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
eemv regeerde, toen de talrijke kleine Duitsche vorstjes
7.00 doodsbenauwd waren, dat hun despotisme zou worden
geknakt door den adem der Fransche Revolutie en den geest
van vrijiieid, die Europa toen doorstroomde.
Niet alzoo Hertog Ernst. Hij was geleerd, beschaafd en
spaarzaam, als 'tgold zijn eigen huishouden; koninklijk mild
voor kunsten, wetenschappen en liefdadigheid, een voor-
beeld van een »Landesvater." Zijn hertogdom moest aan
de »Rijksarmee" een zeker contingent leveren, en daar
een cavallerist gold voor drie infanteristen, leverde hij, ten
gerieve van den boerenstand, altijd paardevolk. Het land,
dat nog gebukt ging onder de weeën van den ontzettenden
en onmenschelijken zevenjarigen oorlog, die duizend dorpen
in Duitschland heeft verwoest en ontvolkt, eert hem nog als
den Vader des Lands. In stede van zijn roem te zoeken in
wapengekletter en hofpraal, stelde hij er de hoogste eer in,
bevriend te zijn met de grootste geleerden zijns tijds. En
dat hij eerlijk was in zijn bedoelingen en uitingen, bewijst
de brief, dien hij schreef aan zijn zoon Frits, in Neder-
lanschen militairen dienst ten tijde, dat de Fransche Revo-
lutie dreigde de maatschappij uit haar voegen te rukken:
1793. ». . . . O, mijn kind wij beleven zware tijden, en ik
weet niet, wat het worden moet. Denk daaraan; men wil
de hoogere standen te lijf, misschien vergaan ze; ik voor
mij zie daarin geen kwaad; ik kan mij in dat geval redden,
want ik heb kunde en bekwaamheid, door studie en arbeid
verworven, en kan ik daarmee niet door de wereld komen,
dan heb ik nog krachtige armen en handen en een gezond
lichaam. Voor mijzelf, Frits heb ik dus geen zorg, maar
ik heb zorg over Uw toekomst. Leer dus wat, wees ern-
stig, denk om uw eigen toekomst en zorg, dat ge elkeen
altijd fier in de oogen kunt zien."
ERNST, Hertog.