Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
behoorlijk uitgevoerd werden, en hij verliet hem niet eer,
voor de boot op het punt was af te varen. Hartelijk drukte
de edele Lincoln toen de hand van den jongen kolonel,
terwijl hij hem zeide: »De menschelijkheid gaat boven
de staatkunde en zelfs boven de krijgswetten, wanneer het
gevallen geldt als dit. God zij met u, brave man! Hij
moge 11 beschermen in de vervulling van uw treurigen
plicht!"
Op den stillen godsakker van een dorpje in Xieuw-Hamp-
shire ligt een kleine terp smaakvol niet bloemen versierd.
Eik voorjaar verkondigen de viooltjes, die den groenen
heuvel onigeuren, de deugden der edele gade onder deze
zode. Maar diezelfde bloempjes herinneren ook elke lente
aan den onvergetelijken Lincoln, die, kort na het boven
verhaalde, het offer werd van een schandelijken sluipmoord
(14 April 1865).
5. EEN VOOKBEELDIG LAXDSYAUER.
Men vertelt van Napoleon I, dat hij, toen zijn leger zware
verliezen, voornamelijk aan paarden, had geleden, uitriep:
»De manschappen, dat is niets, maar die paarden, die
paarden!
Nu »mennekes", zooals men de soldaten tegenwoordig
wel eens noemt, had hij voor 't grijpen, maar paarden waren
duurder, ook in 't onderhoud!
Is het voor de raenschheid diep beschamend, zulk een
man onder iiaar groote mannen te moeten rekenen, aan
den anderen kant voelt het hart van den menschenvriend
zich weldadig getroffen, als hij leest van een vorst, als Hertog
Ernst 11 van Gotha-Altenburg, die in het laatst der vorige