Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
<len met werk en gebogen onder den zwaren last, flie
thans vooral op zijn schouders drukte.
Geen wonder dat de man, onder zooveel zorg, dikwijls
2ijn gewone goede luim verloor en tegen zijn gewoonte
koel en hard werd. In zulk een toestand trof Scott den
President, toen hij bij hem toegelaten werd. Xog had hij
zijn verzoek niet half uitgebracht, of Lincoln, die hem
met donkere blikken had aangestaard, voegde hem driftig toe:
»Dat gaat mij niet aan. Vraag dat aan den Minister
van Oorlog."
— »Ik ben al bij hem geweest. Mijnheer de President,"
antwoordde Scott bedeesd: »maar hij kan mijn verzoek
niet toestaan."
— »Al bij hem geweest, zijn antwoord vernomen, en
tlurf je nu nog bij mij komen! Zal ik dan geen oogen-
blik rust hebben? Moet men mij ook hier nog, in mijn
afzondering, elke minuut afpersen, mij dood martelen?
Stanton heeft groot gelijk gehad met uw verzoek af te
slaan. Ik vind het dom, zoo iets te vragen, kolonel."
— »Ik hoopte, Jlijnheer Lincoln, dat gij met mij zoudt
gevoelen."
— ïMet u gevoelen! Hemelsche Vader! Ik moet met
vijfmaal honderd duizend menschen gevoelen, die tienmaal
ongelukkiger zijn dan gij. Het is nu eenmaal oorlog; wat
zal men er aan doen? Ellende en jammer is thans ons
aller lot; draag uw aandeel daarin, zooals het een man en
€en soldaat betaamt. Laat uw vrouw in vredes naam
waar zij is. Gave de Hemel, dat ik ook reeds rust hadde
zooals zij!"
Daarop leunde de President, moe en afgemat, achter-
over in zijn stoel, sloot de oogen en wenkte, dat Scott
zou heengaan.
De afgewezene bracht een slapeloozen nacht door; eerst