Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
(lat het lijk zijner vrouw gevonden was en voor hem be-
waard werd.
Het was destijds nog zeer onzeker, wie der twee partijen
in den grooten kamp zou zegevieren; elk oogenblik kon
beslissend worden. Dientengevolge was vanwege het Ministerie
van Oorlog aan de Noordelijke Staten alle gemeenschap
met de Zuidelijke ten strengste verboden, en werd het ver-
zoek van kolonel Scott, om naar Yiginië te gaan bepaald
geweigerd.
»Onmogelijk, volstrekt onmogelijk!" was het antwoord van
Stanton, den Minister van Oorlog. »Niemand mag voor
persoonlijke belangen stroomaf. Onze huidige toestand eischt
de grootste behoedzaaniiieid, en het belang van een privaat
persoon mag geen reden zijn, om de zaak van het volk
daardoor in gevaar te brengen. Dit weet gij zoo goed als
ik. üw ongeluk treft mij innig, maar er is niets aan te
veranderen. Laat in 'sliemels naam de dooden voor de
dooden zorgen; in dezen benarden tijd eischen de levenden
wel al onze aandacht." —
Alle voorstellingen, al liet smeeken van den kolonel baatte
niets. »Onmogelijk!" was en bleef het beslissend antwoord
van den Minister.
Kadeloos van droefheid besloot Scott zijn verzoek rechts-
streeks tot den President te richten; wilde deze hem ook
geen toestemming geven tot zyn treurige reis, dan had hij
toch al het mogelijke beproefd. Hij slaat dus onverwijld
den weg in naar het Witte Huis. Bij zijn aankomst aldaar,
op een laten Zaterdagavond, verneemt hij dat Lincoln juist
naar zijn villa vertrokken is, waar hij gewoonlijk den Zondag
doorbracht. — »Xaar Krijgsmansrust!" beveelt hij aan
zijn koetsier. En een goed uur later zet een huurrijtuig
den kolonel af voor liet landhuis van den President.
Lincoln zat te midden van een stapel papieren, overla-