Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
De poort werd met het afgebroken materiaal weer opge-
bouwd. Katholieken, Grieken, Armeniërs en Kopten betaal-
den de geeischte som, en de Pacha had achttienhonderd
piasters verdiend voor zijn moeite. Een zonderling vonnis
voorzeker, maar zeer geschikt om aan de eeuwig twistende
partijen, die om gelijke oorzaken als deze den Krimoorlog
hebben doen ontstaan, een gevoelige les te geven.
4. EEN TREK UIT HET LEVEX VAX
ABRAHAM LIXCOLX.
Tijdens den jongsten Amerikaanschen oorlog lag kolonel
Scott van het noorderleger ziek in een kleine stad van
Virginië. Xauwelijks heeft zijn vrouw dit vernomen, of zij
besluit derwaarts te gaan om den geliefden man te verplegen.
Ondanks tallooze bezwaren bereikt zij haar doel: haai'
trouwe zorg en wellicht meer nog haar tegenwoordigheid heb-
ben zulk een gunstig gevolg, dat de zieke binnen kort ge-
noegzaam hersteld is om naar "Washington te vertrekken.
Kolonel Scott en zijn vrouw nemen plaats op een stoom-
boot. Op den Potomac stoot de boot ongelukkig tegen een
ander vaartuig en zinkt. Het meerendeel der opvarenden
wordt gered en onder hen ook de kolonel, maar zijn vrouw,
die hij te midden der algemeene verwarring uit het gezicht
had verloren, vindt haar dood in de golven. De trooste-
looze man laat alle middelen aanwenden om ten minste
het lijk zyner dierbare gade nog terug te krijgen; doch de
bruisende stroom weigert zijn offer af te staan. Bijna krank-
zinnig van droefheid is de officier eindelijk wel genoodzaakt
zonder de geliefde doode de reis naar "Washington te ver-
volgen. Eerst acht dagen later ontving hij daar het bericht,