Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
— »Uat hebt gij niet," riepen de Franciskanen. Sedert
zeshonderd jaar wonen wij op deze plaats, en zouden wij
dan geen recht hebben, om een deur te herstellen?"
— »ilaar dan moeten Avij toch twee vierde van de
kosten betalen, gij een vierde, en de anderen samen ook
een vierde."
— »Opdat gij zoudt kunnen zeggen: »De ingang liehoort
ons, want wij hebben er het meest aan betaald?" — Dat
zal niet gebeuren!"
En opnieuw tierden en schreeuwden de versciiillende par-
tijen dooreen, terwijl de Pacha zwijgend toezag en rustig zijn
tsjiboek rookte. Eensklaps veriiief hij zich van zijn zetel.
»Ga, Mustaplia!" Avendde hij zich tot een officier, »neem
metselaars mee en laat de poort tot op haar fondamenten
afbreken."
Mustapha boog en ging heen.
Luide gaven de Latijnen hun blijdschap te kennen over
dit l)ovel; woedend daarentegen stoven de (jrieken op, en
opnieuw zou de twist ontbrand zijn, had niet de l'aclia op
gebiedenden toon allen het zwijgen opgelegd. Xa korten
tijd keerde Mustapha terug.
— »Uw wil is geschied, o Pacha!"
— »"Waar is de oppermetselaar?"
Deze werd geroepen en verscheen in de zaal.
— »Metselaar, hoeveel moet gij hebben om de ])Oort
weer op te bouwen?"
- — »Zeshonderd piasters, Pacha!"
— »Goed, begin er dan maar aan."
De metselaar gaat heen, en de Paclia liclit nu het
woord tot de aanwezige Christenen: »Ik zal de poort laten
opbouwen, zooals gij gehoord hebt; want ik heb daartoe
het recht. Elk uwer betaalt mij daarvoor zesiionderd pias-
ters. De zaak is afgedaan.