Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
goed geplaveiden weg. Zoo pratende is zij liet H. (Jraf
genaderd, M-aarvan de ingang zeer eng en laag is. De
Prinses, weinig gewoon te buigen, let niet genoeg op de
lage verdieping en stoot haar hoofd zoo hevig tegen het
steeuen gewelf, dat zij onmachtig neerzeeg. Een plotse-
linge verslagenheid heerscht in haar geheele omgeving. De
Pacha is woedend, dat in zijn tegenwoordigheid zoo'n on-
geval heeft kunnen plaats hebben, en nog denzelfden dag
gelast hij den Patriarch onmiddellijk den ingang der kerk te
laten verhoogen.
Dat bevel was een ware twistappel tusschen de Katho-
lieke en de Grieksche geestelijkheid. Met geen mogelijkheid
konden zij het eens worden, wie hunner een nieuwe deur
moest laten maken, of welk aandeel in de kosten elke ge-
meente dragen zou. Terwijl dagen lang over dit punt ge-
twist werd, hadden de sluwe Grieken heimelijk alles in
orde gemaakt voor een nieuwen ingang. Steenen waren
op de maat gehakt, het hout was pasklaar gemaakt, en op
een goeden nacht gingen zij met alle man aan het werk,
braken de oude poort weg en zetten een geheel nieuwe
daarvoor in de plaats. Xu, meenden zij, konden ook zij
alleen beschikken over den toegang tot het H. (jraf en
daarvan al de winsten plukken. Met verontwaardiging
kwamen daartegen de Katholieken en Armeniërs op; van
woorden kwam het tot daden en voor den ingang van het
graf plukhaarden Katholieken, Grieken, Armeniërs en
Kopten om het recht van toegang, totdat Turksche kar-
watsen een einde maakten aan den strijd en de twistenden
voor den Pacha dreven. Deze was op zijn divan gezeten
en hoorde zwijgend toe bij het verwarde tieren en schel-
den der partijen.
»AVij hebben het recht de poort op te bouwen," schreew-
den de Grieken, »wij zijn de talrijksten en vermogendsten."