Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
gen later was de geheele bende onschadelijk gemaakt; liun
buit had een waarde van veertig duizend gulden.
^3. OOSTERSCHE RECHTSPRAAK.
Prins Joachim ilurat, kleinzoon van den voormaligen
koning van Napels, ondernam in liet najaar van 186-i een
tocht naar het H. Land, vergezeld door zijn vrouw en
dochter. Reeds weken te voren was van dit voorgenomen
bezoek kennis gegeven aan den Paeiui van Jeruzalem, die
zicii haastte om de iioofdstraten der stad te doen plaveien
en den weg van Jafïa naar Jeruzalem te lierstellen, ten
einde de bloedverwanten van den Eransclien Keizer waar-
dig te kunnen ontvangen. Op hoog bevel togen soldaten
en gevangenen aan het werk en, waar dezen te kort sciio-
ten, moesten de landlieden hen ondersteunen. Wie hunner
de stad inkwam, werd met zijn kameel of ezel geprest,
den geheelen dag te arbeiden, natuurlijk zonder eenig
loon, want al die toebereidselen mochten der Regeering
niets kosten. Eveneens moesten de bewoners der hoofd-
straten hun huizen en winkels met groen en bloemen ver-
sieren, om den hoogen gasten een luisterrijke ontvangst te
bereiden. De bepaalde dag der komst was aangebroken.
Een geringe ongesteldheid echter had den Prins genoodzaakt
te Jalïa achter te blijven, zoodat alleen do beide dames on-
der begeleiding van fakkellicht en Turksche muziek Jeru-
zalem binnentrokken, waar zij aan de woning van den
Fransclien consul afstapten. Het eerste bezoek den volgen-
den dag werd gebracht aan het H. Graf. Onder begelei-
ding van den Pacha wandelt Prinses Murat derwaarts, ter-
wijl zij hem haar hooge tevredenheid betuigt over den