Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
Maar God zal mij regeeren
Als een goed instrument,
Dat ik zal wederkeeren
In mijnen regiment.
Lijdt*) u, mijn onderzaten.
Die oprecht zijt van aard:
God zal u niet verlaten.
Al zijt gij nu bezwaard!
Die vroom begeert te leven
Bidt God nacht ende dag.
Dat Hij mij kracht wil geven,
Dat ik u helpen mag.
Lijf en goed al te zamen
Heb ik u niet verschoond;
Mijn broeders, hoog van namen
Hebben 'tu ook vertoond;
Graaf Adolf is gebleven
In Friesland in den slag:
Zijn ziel in 't eeuwig leven
Verwacht den jongsten dag.
Edel- en hooggeboren,
Van keizerlijken stam,
Een vorst des Rijks verkoren,
Als een vroom Christen-man,
Voor Godes woord geprezen
Heb ik vrij onversaagd.
Als een held zonder vreezen.
Mijn edel bloed gewaagd.
*) Houdt II ftoeil.