Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
zien wat er gebeuren zou, begaf zich dien middag een
nog grooter aantal feestgenooten dan den vorigen dag
naar de algemeene verzamelplaats. Een warme Junizon,
geurige bloemen, bloeiende heesters, liefelijke nmziek,
•schuimend bier, dat alles werkte samen om de feestgenoo-
ten in een recht opgewekte stemming te brengen, en de
vreesachtigsten zelfs hadden het verbod en de mogelijke
ongenade van den Vorst geiieel vergeten, toen bij het
ontvlammen der schitterende verlichting de vroolijke tonen
der muziek hen tot den dans noodigden. Reeds maakten
(Ie dansers en danseressen zich gereed naar de balzaal te
snellen, toen zich aan den ingang van den tuin eensklaps
de zware dreun van een naderende kolonne deed hooren.
Bajonetten flikkerden, commando's klonken, en een com-
pagnie infanterie verscheen in den helder verlichten tuin.
»Halt! zet af geweei'!" De geweren werden in piramiden
geplaatst, en de soldaten van Zijn Doorluchtige Hoogheid
gingen op hun gemak zitten in een bevallig prieel voor
den ingang der balzaal, terwijl de kommandant der afdee-
ling in ronde woorden aan het gezelschap verklaarde, dat
hij hier gekomen was, om de danspartij zoo noodig met
gewehl te beletten.
»Men kan geen sabelklingen eten," zeggen de Arabieren
in ium rijke beeldspraak. Zoo dachten zeker ook de eer-
zame burgers van Gera bij de onverwachte verschijning
der soldaten van hun Vorst Zij onderwierpen zich lijd-
zaam, maar deden zich dien avond, bij gemis aan dans,
zooveel te meer te goed aan bier en braadworst, waarvan
zij hun bewakers, die den geheelen nacht in het prieel
doorbrachten, goedhartig meedeelden.
Negen jaar later brak de Maartrevolutie van 1848 uit,
die onder meer ook de verdrijving van Hendrik LXXIl
ten gevolge had. Wie zou durven ontkennen, dat onder