Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
Dezen chaos te redderen, (hiartoe behoorden de ijzeren
hand, de gevoelloosheid en het genie van een Cromwell
en Napoleon 1 beiden, en een geheele menschenleeftijd.
Dat alles miste ilaximiliaan. Drie jaren heeft hij gewor-
steld tegen zijn noodlot. Al zyn pogingen tot hervorming
mislukten, want al zijn krachten werden in beslag genomen
door den strijd tegen Juarez. Bovendien waren zijn han-
den gebonden door den Franschen invloed: Bazaine, de
bevelhebber der Fransche troepen, die nog steeds in
Mexico vei'toefden, was feitelijk zijn voogd; hij was een
strooien keizer, de bespotting eens souvereins. In 186()
verliet zijn vrouw het land; intusschen ontviel hem de
steun van Napoleon, die zich tegenover de Amerikaansche
regeering had verbonden, zyn troepen successievelijk
Mexico te doen verlaten; en het einde van zijn treurige
loopbaan in dit rampzalige rijk was, dat hij in handen
van Juarez viel en als een spion in Queretaro werd dood-
geschoten. (19 Juni 1867).
Zijn gemalin werd krankzinnig en zwerft nog rond door
de zalen en tuinen van haar kasteel als een levend en
en wraakroepend getuige van de misdaden, die gepleegd
woi'den door de staatkunde, onder het voorwendsel van
glorie.
36. DE GESTOORDE DANSPARTIJ.
Een der meest geliefde uitspanningen bij openbare fees-
ten was in vroeger tyd het zoogenaamde vogelschieten. Aan
den top van een langen paal werd op een ijzeren stang een
houten vogel geschroefd; liefhebbers van schieten vereenig-
den zich tot een gezelschap, en elk op zijn beurt loste een