Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
Zou er wel één lijkkist in een vorstengi-af gevonden
worden, zoo ontzettend welsprekend als deze? Eén misschien.
Ginds aan de overzij van het Kanaal, in de St. Georgeska-
pel te "Windsor, waar het hoofd van een koning naast zijn
lijk ligt. Karei van Engeland en Ma.ximiliaan van Mexiko,
beiden als tirannen gericht door hun volk. Maar, hoe men
ook over Karei moge denken, een tiran was Max zeker niet, hij
moge kortzichtig en door zucht naar grootheid verblind geweest
zijn', doch hij meende het goed en had een edel hart.
Hoe blinkend stralen de kransen af op het doffe metaal,
als parelden tranen onder de zilveren blaadjes. Deze onderste
krans is een geschenk der dames van Mexiko, de andere
werd gezonden door de gemalin van den doode. Arme
Charlotte! Wanneer zal de nacht van den waanzin bij u
wijken voor den eeuwigen nacht van vrede? Dan ook zult
gij hier begraven worden, dan zult gij aan zijne zijde sla-
pen, dan zal hij niet langer eenzaam en verlaten liggen in
dit doodenrijk. waar ieder rust te midden zijner dierbaarste
betrekkingen.
.S5. TWEE SLACHTOFFERS DER STAATKUNDE.
Sedert meer dan 25 jaren leeft in de nabijheid van
Brussel op een vorstelijk kasteel Tervueren, te midden
eener heerlijke natuur de meest beklagenswaardige vrouw
misschien van Europa.
Zij is van vorstelijken bloede, zij is Keizerin, maar ver-
keert sinds 1867 in den treurigsten toestand, waarin een
niensch komen kan: in een staat van doffe krankzinnig-
heid. Haar eenige bezigheid is ... . papiertjes oprapen
en dergelijke beuzelarijen, zij kent niemand of niets, de