Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
breede plooien af en omschaduwt de zinnebeeldige voor-
stellingen, die de zijwanden versieren. In deze oversclioone
tombe slaapt Maria Theresia aan de zijde van haar gemaal
Frans den Eersten. Daar rondom sluimeren iuin kinderen
en naaste bloedverwanten in eveu kostbare, keurig gebei-
telde metalen graven. Een hunner rust echter slechts iu
een eenvoudige, loodeu kist, waarvan het gladde deksel
niets anders bevat dan het opschrift: »Jozef de Tweede."
Zóó had de waardigste zoon van Maria Theresia in oot-
moed zijn plaats bestemd aan de voeten zijner ouders.
Op gelijke wijze als hier, in het midden, de leden van
eenzelfde gezin bijeen zijn geplaatst, zijn ook in de nissen
geheele fanüliën vereenigd. Leopold de Tweede en Frans
de Tweede slapen hier in een afzonderlijke woning, ieder
omi'ingd door zijn naastbestaanden; Maria Louise sluimert
aan de zijde van haar zoon, die als Koning van Kome de
wereld intrad om ze als Hertog van Keichstadt te verlaten.
AVat in het leven vereenigd was, is door den dood hier
niet gescheiden.
Wanneer wij verder het oog laten gaan over al die
doodengroepen, valt het ons bijzonder op dat ginds, aan
het einde van die lijkenrij, een kist geheel eenzaam en ver-
laten staat. Wie is de verstooteling, bij wien niemand
heeft willen liggen, zelfs niet in den dood? .... Toch
hebben de levenden dezen doode nog wel willen gedenken.
Twee zilveren kransen, een aan het hoofd-, een ander aan
liet voeteneinde liggen op het deksel, een derde krans van half
verwelkte bloemen slingert zich als een guirlande om de kist,
terwijl breede rood en wit zijden linten tusschen de bloemen
fladderend opwaaien bij onze nadering. Op het eene lint staat:
»Herinnering," op het andere: »Maximiliaan Fer-
dinand Joseph, Aartshertog van Oostenrijk, Keizer
van Mexiko." — Alzoo de gefusilleerde van Queretaro!