Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
en geleidt ons langs een breeden, steenen trap in een rui-
men gewelfden kelder. Het matte licht, dat door een kleinen
vensterboog uit de hoogte afstraalt, beschijnt alleen het schip
van het gewelf, maar laat de zijgang in een zwarten
nevel gehuld, waartusschen hier en daar slechts een me-
taalglans flikkert. Een door onzen geleider ontstoken lamp
verscheurt dien nevel, en achtereenvolgens ontwaren wg
een dubbele rij van marmeren, koperen of zilveren dood-
kisten. naast elkander op den steenen vloer gerangschikt.
Een kille huivering grijpt ons aan te midden dier dooden,
op wier wenken eens duizenden in het stof kropen, en die
nu zelf stof geworden zijn.
Het schijnsel der laaip verlicht de namen en het prach-
tige snij- of beeldhouwwerk op de deksels der kisten. Wij
ontblooten eerbiedig het hoofd en dwalen met onze ge-
dachten in het verledehe, wanneer de monnik achtereen-
volgens de namen noemt van hen, die hier sluimeren, en
eenige bijzonderheden uit hun leven aanstipt: »Leopohl
de Eerste! Karei de Zesde! Keizer ilatthias! Ferdinand de
Tweede!"' enz. met verschillende minder bekende namen
van bloedverwanten daartusschen, hooren wij na elkander
afroepen. Wij volgen onzen geleider naar het midden van
den kelder; het hier doorsti-alende daglicht veroorlooft ons
de omringende voorwerpen in hun geheel te overzien. Het
groote koepelvormig gewelf wordt geschraagd door een
kring pilai'en, die deze ruimte in tweeën deelen. De bui-
tenste rand bevat onderscheidene nissen, in den wand uit-
gespaard, die tot evenveel afzonderlijke graven dienen,
waarin een of meer lijkkisten gelijkvloei-s zijn geplaatst.
De middelste kring is het glanspunt van dezen dooden-
tempel. Hier verheft zich een reusachtige sarkophaag van
edel metaal, getooid met de kenteekenen der heerschappij,
met kroon en schepter. Een purperen mantel valt in