Boekgegevens
Titel: Dieren in hun omgeving
Deel: In ons land Insecteneters / door J.W. Boerman en K.M. Knip
Auteur: Boerman, J.W.; Knip, K.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters' U.M, 1915 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2049
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205720
Onderwerp: Biologie: Vertebrata: algemeen
Trefwoord: Insecteneters, Gidsen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dieren in hun omgeving
Vorige scan Volgende scanScanned page
te bewaren. Het uitroeien dezer dieren zou dus hoogst
onverstandig zijn en een geweldige toename van zeer
schadelijke dieren met zich mede kunnen brengen.
Insecten leven in den grond, knagende aan allerlei plan-
tendeelen, of bp den grond op verschillende planten; ook
houden ze zich zwevend in de lucht op, in enkele gevallen
in het water. Onze insecteneters kunnen we dus daar ver-
wachten en inderdaad zijn er onder die dieren, die in den
grond leven (mol), op den grond |egel, spitsmuis), in de
lucht (vleermuis), in het water (waterspitsmuis).
Groot kunnen de dieren niet zijn. Immers insecten zijn
steeds kleine dieren, waarvan het lichaam, doordien er
soms nog vrij veel onverteerbare deelen aan voorkomen,
niet veel voedende bestanddeelen bevat. Een groot lichaam
zou dus met insecten moeielijk te onderhouden zijn en
dit nog te minder, wijl het vangen der prooi hier een groot
aantal vrij krachtige bewegingen eischt, waarmede een
aanzienlijke stofwisseling gepaard gaat. De grootste van
alle is nog de egel, maar die leeft ook niet alleen van
dierlijk voedsel.
Over het algemeen zijn insecteneters eenzelvige, onge-
zellige dieren. Ze leven meestal alleen; mannelijke en
vrouwelijke dieren blijven slechts korten tijd bij elkaar,
Het verslinden van soortgenooten komt voor. Dit alles
moeten we ook beschouwen in verband met de voedsel-
kwestie: een bepaald stuk van den bodem levert niet
zooveel insecten of soortgelijke dieren, dat er meerdere
insecteneters op of in kunnen leven zonder een te kort
aan voedsel als gevolg daarvan. Zoo worden de dieren dus
gedwongen, een eenzame levenswijze te leiden en zich
krachtdadig te verzetten tegen een indringenden soortgenoot.
Mol, egel en spitsmuis leven in of op den grond, maar
moeten in ieder geval hun prooi vaak uit den bodem te