Boekgegevens
Titel: Dieren in hun omgeving
Deel: In ons land Insecteneters / door J.W. Boerman en K.M. Knip
Auteur: Boerman, J.W.; Knip, K.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters' U.M, 1915 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2049
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205720
Onderwerp: Biologie: Vertebrata: algemeen
Trefwoord: Insecteneters, Gidsen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dieren in hun omgeving
Vorige scan Volgende scanScanned page
Insecteneters.
Echte roofdieren zijn dit, al worden ze dan ook, wegens
den eenigszins afwijkenden bouw van hun gebit, niet bij
die orde ingedeeld. Alles in dat gebit is even scherp,
vooral de hoektanden en de kiezen. Bij de bespreking der
vleermuis — ook een echte insecteneter — noemden we
het een stel priemen en messen, en we kunnen niet anders
dan dit hier herhalen. Duidelijk blijkt dit uit de teekening
op onze bijplaat: het gebit van een mol (Fig. III). Een
platte kauwvlakte hebben de kiezen natuurlijk evenmin
als bij de roofdieren en het kaakgewricht laat alleen een
op- en neergaande beweging der onderkaak toe. Zoo
worden ze dus bij de kauwbeweging niet door het over
elkaar wrijven der kauwvlakten voortdurend meer afge-
stompt, maar juist door het langs elkaar schuiven gescherpt.
Ook bij de roofdieren is dit zoo, doch wijl bij onze insec-
teneters naast andere verschillen de scheurkies en de
knobbelkiezen ontbreken — alle kiezen zijn ongeveer van
gelijke grootte en gelijken vorm — zijn die dieren in een
afzonderlijke orde samengevoegd. Ook de inlandsche vleer-
muizen zouden hierbij behooren, indien niet de gewijzigde
bouw vooral der voorste ledematen reden was om deze in
een afzonderlijke groep te vereenigen.
Insecten vormen het hoofdvoedsel onzer insecteneters,
en wijl insecten meerendeels voor land-, tuin- en boschbouw
schadelijke dieren zijn, vloeit hieruit onmiddellijk voort,
dat insecteneters in 't algemeen tot de nuttige dieren
gerekend moeten worden. Insecten kunnen zich soms enorm
vermenigvuldigen en dan beschouwen we het optreden van
insecteneters, waarbij dan de insectenetende vleermuizen
behooren, als een middel om het evenwicht in de natuur