Boekgegevens
Titel: Dieren in hun omgeving
Deel: In ons land Insecteneters / door J.W. Boerman en K.M. Knip
Auteur: Boerman, J.W.; Knip, K.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters' U.M, 1915 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2049
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205720
Onderwerp: Biologie: Vertebrata: algemeen
Trefwoord: Insecteneters, Gidsen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dieren in hun omgeving
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
af te schieten, waarvan er vele in den wijd opengesperden
bek verdwijnen. Zelfs de grootste kevers en vlinders gaan
zoo naar binnen, terwijl de eerste ook wel van de bladeren
of van den bodem worden afgehaald. Dikwijls wordt ver-
teld, dat nachtzwaluwen steeds met wijd geopenden bek
rondvliegen. Vermoedelijk is dit niet juist: 't zou trouwens
den weerstand, dien de lucht den vliegenden vogel biedt,
aanmerkelijk vergrooten 1
Nachtzwaluwen behooren ongetwijfeld tot de zeer nuttige
vogels. Er zijn toch weinig insectenetende vogels, die
's nachts rondvliegen; de talrijke nachtvlinders hebben,
behalve de vleermuizen, zoo weinig vijanden, dat de enkele
vogels, die deze schadelijke insecten bestrijden, wel mogen
worden gewaardeerd 1
Meekrapvlinder en Duinkever.
Op de hoofdplaat komen behalve de nachtzwaluw nog
twee bijfiguren voor: de meekrapvlinder en de duinkever.
De eerste, wiens wetenschappelijke naam Macroglossa
stellatorum luidt, draagt bij ons ook wel de namen Onrust
en Colihrivlinder. Deze laatste heeft het dier wellicht te
danken aan zijn overeenkomst met een vogeltje. Het voor
een vlinder vrij stevige lichaam eindigt plat van achteren
als een vogelstaart. De kop heeft 'n zeer groote overeen-
komst met een kortgesnaveld vogelkopje, terwijl de kleine
achtervleugels met de voorvleugels een geheel schijnen te
vormen, zoodat het vliegende dier werkelijk wel iets van
een klein, vliegend vogeltje krijgt.
Niet opvallend als een colibri is het echter gekleurd.
Zooals we het diertje op onze plaat zien, zijn kop, voor-
vleugels en lichaam bruinachtig van kleur, de vleugels