Boekgegevens
Titel: Dieren in hun omgeving
Deel: In ons land Insecteneters / door J.W. Boerman en K.M. Knip
Auteur: Boerman, J.W.; Knip, K.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters' U.M, 1915 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2049
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205720
Onderwerp: Biologie: Vertebrata: algemeen
Trefwoord: Insecteneters, Gidsen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dieren in hun omgeving
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
dan andere dieren. Verschillende schrijvers verhalen, hoe
een egel een paar groene Spaansche vliegen opat, zonder
er de minste schade van te ondervinden. Trouwens het
dier schijnt over het algemeen niet erg kieskeurig op zijn
voedsel te zijn. In gevangenschap, die ze gemakkelijk
verdragen, eten ze soms, schijnbaar zonder dat het hen
hindert, de meest zonderlinge dingen: zeep, kaarsen, 'n stuk
tabak en dergelijke over het algemeen voor dieren min-
genietbare zaken!
Een echte alleseter is een egel dus, maar in vrijheid
geeft hij toch de voorkeur aan dierlijk voedsel. Allerlei
kleinere dieren, die op of even onder den grond leven,
zijn van zijn gading. Wormen dus, allerlei kevers en larven,
veel veldmuizen, maar ook jonge vogels en kleine jacht-
dieren. Ter afwisseling wat fruit, bessen en afgevallen ooft.
Deze min of meer gemengde voeding blijkt niet alleen uit
de meerdere grootte van het dier in vergelijking met mol
en spitsmuis, maar ook uit het gebit: kiezen en hoek-
tanden zijn bij den egel veel stomper dan bij andere
insecteneters. Willen we uit het voedsel van het dier
opmaken, of het voor den mensch nuttig of schadelijk is,
dan pleit niet alleen het verslinden van kevers en larven,
maar vooral dat van muizen in zijn voordeel. Zijn scherpe
zintuigen vertellen hem, waar op het bouwland veldmuizen
voor hem nog bereikbaar zijn, en heel handig weet hij
ze met zijn graafpootjes voor den dag te halen. Een egel-
maag vertoont bij onderzoek bijna altijd muizenresten.
Natuurlijk is het dier eenigszins schadelijk voor de jacht,
maar dit weegt niet op tegen zijn groote beteekenis als
muizenverdelger. Er zijn wel zooveel muizen op de wereld,
dat we iedere hulp bij het bestrijden van die plaag dank-
baar moeten aanvaarden.
Zijn felheid in het vervolgen van muizen heeft er toe