Boekgegevens
Titel: Dieren in hun omgeving
Deel: In ons land Insecteneters / door J.W. Boerman en K.M. Knip
Auteur: Boerman, J.W.; Knip, K.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters' U.M, 1915 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2049
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205720
Onderwerp: Biologie: Vertebrata: algemeen
Trefwoord: Insecteneters, Gidsen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dieren in hun omgeving
Vorige scan Volgende scanScanned page
SCHOOLPLATEN.
J. \v. BOEliMAN kn K. m. KNIP, IHeren In linn omKevin^. -12 Schoolplaten voor
het onderwijs in de kennis der natuur (grootte 75 bij 105 cM.). Naar oorspronkelijke
aquarellen van M. A. Koekkoek.
Prijs per hoofdplaat met bijplaat, waarop de onderdeden, en g^eï 11 ostreerde
U>elU*htinK, los.........................../ 1,90
Hoofdplaat en bij plaat geplakt op één zwaar carton, met ronde hoeken.....- 2,30
Hoofdplaat en bijplaat afzonderlijk opgeplakt, met ronde hoeken........- 2,70
OeïlliiHtre«r<le toeltebtlnif afzonderlijk................~
P. R. BOS, Nederlnnil in Wooril en Beeld. 30 Schoolplaten voor het aardrijks-
kundig onderwijs (grootte 65 bij 85 cJÏ.). Volgens aquarellen naar de natuur getee-
kend door b. Bueninck. e a r^
Prijs por plaat f 1,25; geplakt op zwaar carton, met ronde hoeken.......f 1,6o
XiJ, die de isolieele Merie in eenn bestellen, ontvnngen de uom. 4 en 5
onberekend.
Hij No. (•., 25, 26, 27, 28, 29 en 30 is de GeVllnstreerde Toelichting door
It. N«»ordlioff bij den prijs der plaat inbegrepen.
A. F. CRKMEH, Haudleldinip bij Nederland in Woord en Beeld, geïllustreerd ... - 2,00
Prof. Dr. J. RITZEMA BOS, Vijf platen ten «:ebrnlke btj bet onderwas in
«Ie keunis der I>ierenwerel«l op de Lagere School, ("grootte 76 bij 96 cM.),
met geïllnstr. HandleidInK f 5,00; geplakt op zwaar carton, met ronde hoeken f 7,50
Prof. Dr. J. RITZKMA BOS, $ichoolplaten van voor den akkerbouw scha-
delijke dieren (gr.76bij 96 cM.)- Compleet in twee series, elk van zes platen; met
ireïlinstr. Handleidlni;, per serie f 7,50; geplakt op zw. cart., met ronde hoeken f 9,90
J. \V. DE JONGH en H. WAGENVOORT, 24 Sehoolplaten voor de Vaderlandsche
tieAChiedenis, (grootte 84 bij 110 cM.). Naar oorspronkelijke aquarellen van
J. Hoynck van Papendrecht, Gerard van Hove, J. H. Isings Jr., C. Jetses,
J. H. JüRRES, W. C. Staring, G. Westerman en J. J. R. de Wetstein Pfister.
Prijs per plaat met K^ïllnstreerde toelichting f 1,90, geplakt op zw. carton,
met ronde Ijoeken...........................f 2,30
Oeïllnstreerde toelichting afzonderlijk..................- 0,'^
JAN LIGTHART, H. SCHEEPSTRA en W. WALSTRA, Iffet volle leven. Zes platen
voor het Zaak onder wijs voor hel iviitterhal/jaan (grootte 75 bij 105 cM.),
Ti.n.fMKnK!^, naar oorspronkelijke teekeningcn van W. K. de Bruin f 5,00;
geplakt op zwaar carton, met ronde hoeken................f 7,50
irandleidln^, geïllustreerd met gekleurde en zwarte platen......3de dnik - 0,90
Idem voor he! zomerbalJjaar: GR.tHtj.t^D, naar oorspronkelijke teekeningen
van C. Jetses f 5,00; geplakt op zwaar carton, met ronde hoeken........f 7,50
Ilandleidlni^, geïllustreerd met gekleurde en zwarte platen......3de druk - 0,90
Idem voor hel winlerhalj'jaar: fiKTSKf^E.W naar oorspronkelijke teekeningen
van W. K. de Bruin f '),<)(); geplakt op zwaar carton, met ronde hoeken.....f 7,50
IIan<lleiding-, geïllustreerd met gekleurde en zwarte platen......2de dnik - 0,90
Idem voor hel zomerhaIJjaar: naar oorspronkelijke teekeningen
van C. Jetses f 5,00; geplakt op zwaar carton, met ronde hoeken.......f 7,50
llandleidinK* geïllustreerd met gekleurde en zwarte platen......2de druk - 0,90
H. SCHEEPSTRA en W. WALSTRA, Twintig platen voor Aanschouwinss-
onderwijs (gr. 56bij 76 cM.) fSfiO; geplakt op zw. carton, met ronde hoeken, 4edr. 14,50
Handleiding hierbij......................7de dinik - 1,00
Prijs per plaat afzonderlijk f 0,60, opgreplakt f 0,95.
H. SCHEEPSTRA en W. WALSTRA, Amhachten en bedrijven. Vijftien platen
voor Aanschouwingsonderwijs (grootte 56 bij 76 cM.) f 10,00; geplakt op zwaar
carton, met ronde hoeken....................2de druk f 16,00
llandleidiu^ hierbij......................3de druk - 1,50
Prijs per plaat afzonderlijk f 0,75, opgeplakt f 1.10.
I>eze series SchoolpIat«n greven In alle
opzichten Jfederlandsohe toestanden weer en
sluiten aan bij het onderwijs in BTederland.
HENRI ZONDERVAN, Insiilinde in Woord en Beeld. 12 Schoolplaten voor het
aardrijkskundig onderwijs (grootte 75 bij 105 cM.). Naar oorspronkelijke aquarellen
van W. C. C. Bleckmann, P. van Heerdt-Quaules en W. J. Ising.
Prijs per plaat met i^eïll. toelichtin«:/"l,50, geplakt op zw. cart., met ronde hoeken f 1,90
Geïlinstreerde toelichling: afzonderlijk..................- 0,25
HENRI ZONDERVAX, Het Wereldverhef^r in Woord en Beeld. Zes schoolplaten
voor het aardrijkskundig onderwijs (grootte 80 bij 110 cM.), geplakt op zwaar
carton, met ronde hoeken, met ipeïllnstreerde Handleiding?.......f 29,70
Geïllustreerde Handleiding^ afzonderlijk.................• 1,25