Boekgegevens
Titel: Dieren in hun omgeving
Deel: In ons land Insecteneters / door J.W. Boerman en K.M. Knip
Auteur: Boerman, J.W.; Knip, K.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters' U.M, 1915 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2049
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205720
Onderwerp: Biologie: Vertebrata: algemeen
Trefwoord: Insecteneters, Gidsen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dieren in hun omgeving
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
gewicht van de gezamenlijke wormenmassa aangeeft —
2,13 KG. — dan kunnen we niet anders besluiten, dan
dat in 'n enkel geval zulke reservemagazijnen wel voorge-
komen zullen zijn, zij het ook bij uitzondering.
Wat wij van de eenzelvige levenswijze der insecteneters
in het algemeen vertelden, geldt in zeer sterke mate voor
den mol. Dit is toch zeker wel de insecteneter, die het
hardst moet werken voor den kost en dus naar verhouding
het meeste voedsel noodig heeft. Daarom duldt hij geen
ander dier in zijn terrein, dat slechts voedsel voor één
oplevert. Indringende muizen of spitsmuizen worden gedood
en verslonden; is de indringer een andere mol, dan ont-
staat een gevecht, dat met den dood en het verslinden
van een der twee eindigt. Samenleving van mollen komt
bijna niet voor, alleen voor zeer korten tijd bij de paring
in het voorjaar. Ook blijv^en de jongen, die in den voor-
zomer geboren woeden, tot het begin van den winter bij
de moeder in het|npst. ^uü
\ Egels.-^
Rechts op onze hoofdplaat zit een egel, loerende naar
een grooten kever op het berkeblad, terwijl er daarachter
nog een opgerold ligt. Dat is de grootste van onze insec-
teneters, zoo ongeveer een decimeter of drie, grijs aan
kop, hals en buikzijde, bruinachtig aan de bovenzijde van
het lichaam door hals en rug bedekkende stekels, die,
hoewel geelachtig aan de onderzijde, naar boven en in
't midden een bruinige tint hebben.
Egels zijn er nog overal in ons land te vinden, al komen
ze ook niet zoo talrijk voor als mollen. Overal zijn ze, waar