Boekgegevens
Titel: Vraagstukken bij het onderwijs in het rekenen in de lagere school
Deel: Tweede stukje getallen van 1-100
Auteur: Bruin, D. de
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2344
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205711
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken bij het onderwijs in het rekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
betaalde een halven gulden en een kwartje. Hoeveel cent moest
zij terugontvangen?
73. Twee personen moeten 64 gtilden gelijk verdeelen. Hoe-
veel krijgt ieder er dan van ?
74. Dirk kocht 2 even dure boekjes samen voor 90 cent.
Hoeveel cent kostte elk boekje?
75. Eene juffrouw verdeelde 54 noten onder eenige kinderen.
Ieder kind kreeg er 2. Hoeveel kinderen waren er?
76. Jan en Piet moeten 14 stuivei' en 8 cent gelijk verdeelen.
Hoeveel cent moet ieder dan hebben?
77. Een tuinman plant 98 besseboompjes aan de beide kanten
van een tuinpad, aan eiken kant evenveel. Hoeveel komen er
dan aan eiken kant?
78. Jan heeft een kwartje, een dubbeltje, een stuivertje en
3 centen. Hein bezit tweemaal zooveel geld. Hoeveel cent heeft
Hein?
79. Betje kocht 2 lepels van een kwartje het stuk en 2 vorken,
die elk 18 cent kostten. Hoeveel cent moest zij daarvoor betalen ?
80. Barend wandelt eiken dag geregeld 2 uur. Hoeveel uur
wandelt hij dan in 4 weken?
81. Als 4 ballen 10 stuiver kosten, hoeveel cent moet men
dan betalen voor 8 zulke ballen ?
82. Piet won de helft van 76 knikkeis en Karei de helft van
58 knikkers. Hoeveel knikkei-s won Piet meer dan Karei ?
83. Hoeveel oogen zijn er aan 3 dobbelsteenen ?
84. Een vleeschhouwer koopt 3 schapen van 25 gulden het
stuk. Hoeveel moet hij nu betalen?
85. Drie boeren hebben iedei- 32 koeien. Hoeveel koeien
hebben zij te zamen?
86. Jansje heeft een armband van 4 strengen koralen. Aan
eiken streng zitten er 18. Hoeveel koralen zitten er aan dien
armband?
87. Hoeveel pooten hebben 24 koeien?
88. Eene juffrouw kocht een half dozijn vorken van 16 cent