Boekgegevens
Titel: Vraagstukken bij het onderwijs in het rekenen in de lagere school
Deel: Tweede stukje getallen van 1-100
Auteur: Bruin, D. de
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2344
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205711
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken bij het onderwijs in het rekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
56. In een zak waren 63 guldens. Er werden er 9 uit-
genomen. Hoeveel waren er toen nog in?
57. Kees had 62 knikkers. Hij verspeelde er eerst 8 en
daarna weer 8. Hoeveel had hij er toen nog?
58. Op een anderen keer had Kees 42 knikkers. Hij won er 13.
Hoeveel knikkers had hij toen ?
59. In eene school zijn twee lokalen. In het eene zitten 56
en in het andere 44 kinderen. Hoeveel kinderen zitten er in de
beide lokalen?
60. Piets vader is 45 en zijne moeder 33 jaar oud. Hoeveel
jaren tellen zijne ouders te zamen?
61. Willem had 15 stuiver. Hij kreeg er een kwartje bij.
Hoeveel cent was hij toen rijk?
62. In Dirks huis is een gang, waarin 64 vloersteenen liggen,
en een keuken, waarin er 28 meer zijn. Hoeveel liggen er in
de keuken ?
63. Eene vrouw verkocht eerst 20, toen 18 en daarna 36
eieren. Hoeveel eieren zijn dat te zamen?
64. In eene weide loopen 28 koeien, 12 paarden en 35 scha-
pen. Hoeveel dieren zijn dat samen?
65. Vier personen deelden eene som gelds. De eeiste kreeg
er 25, de tweede 19, de derde 30 en de vierde 26 gulden van.
Hoe groot was die som?
66. In een tuin staan 28 appelboomen, 24 pereboomen, 4 note-
boomen, 16 kerseboomen en 12 pruimeboomen. Hoeveel boomen
zijn dat te zamen ?
67. Hoeveel kosten 2 mesjes van 24 cent het stuk?
68. Hoeveel oogen hebben 32 koeien?
69. Aan eiken kant van een voetpad staan 37 boomen. Hoe-
veel boomen staan er aan beide kanten?
70. Hoeveel halve centen is evenveel als een kwartje?
71. Een boer verkocht 2 schapen voor 45 gulden het stuk.
Hoeveel ontving hij voor de beide schapen?
72. Eene vrouw kocht 36 eieren van 2 cent het stuk. Zij