Boekgegevens
Titel: Vraagstukken bij het onderwijs in het rekenen in de lagere school
Deel: Tweede stukje getallen van 1-100
Auteur: Bruin, D. de
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2344
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205711
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken bij het onderwijs in het rekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
40. Als 2 abrikozen samen 7 cent kosten, hoeveel kosten dan
14 zulke abrikozen?
41. Zes jongens hebben ieder 9 centen. Hoeveel centen moeten
zij er ieder nog bij hebben, om te zamen 6 dubbeltjes te bezitten ?
42. Zes personen moeten 48 gulden gelijk verdeelen. Hoeveel
gulden ontvangt ieder er van?
43. Zes even lange stukken laken zijn samen 60 M. lang.
Hoe lang is elk stuk laken?
44. Cornelis betaalde voor 7 even dure potlooden 10 stuiver
en toen kreeg hij 1 cent terug. Hoeveel cent kostte elk potlood ?
45. Van 42 appels kreeg Jan het zesde en Piet het zevende
deel. Klaas kreeg de overige. Hoeveel appels kreeg Klaas?
46. Een heer legt 56 guldens in stapeltjes van 8 guldens op
de. tafel. Hoeveel stapeltjes zijn er ?
47. In eene school zitten 36 kinderen, op elke bank zes. Op
hoeveel banken zitten zij ?
48. Als 7 L. petroleum 12 stuiver en 3 cent kost, hoeveel
cent kost dan 1 L. petroleum?
49. Van welk getal is 5 het zevende deel?
50. Eene vrouw betaalde voor 6 eieren 18 cent en voor
6 sinaasappels 24 cent. Hoe duur was een ei en hoe duur een
sinaasappel ?
51. Elsje las in een boek, dat 72 bladzijden groot was. Zij
had er al 64 bladzijden van gelezen. Hoeveel bladzijden moest
zij toen nog lezen, om 't boek uit te hebben ?
52. Als Gerhard 1 cent meer had, dan had hij 16 stuiver.
Hij wilde graag 85 cent hebben. Hoeveel cent moest hij er dan
nog bij ontvangen?
53. Piets grootmoeder is 87 jaar oud. Hoe oud is zij over
8 jaar, als zij dan nog leeft?
54. Een touw is 69 M. lang. Hoeveel M. moet men er af-
snijden, om juist 6 keer 10 M. over te houden?
55. Van 75 cent gaf Dirk eerst 5 cent en toen nog 3 cent
uit. Hoeveel cent had hij toen nog?