Boekgegevens
Titel: Vraagstukken bij het onderwijs in het rekenen in de lagere school
Deel: Tweede stukje getallen van 1-100
Auteur: Bruin, D. de
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2344
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205711
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken bij het onderwijs in het rekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
per week verdient. Hoeveel gulden moet hij aan al die werk-
lieden per week betalen?
6. Gerrit heeft vier en negentig en Klaas negen en veertig
knikkers. Wie heeft de meeste?
7. Welke getallen kunt gij maken met de cijfers 7 en 8?
8. Jan had 50 knikkers. Hij won er 2 bij. Later won hij
er 7. Hoeveel knikkers had hij toen?
9. Hoeveel cent is 10 stuivers en 10 halve centen samen?
10. Van een stuk katoen snijdt een koopman 6 M. af en nu
is het overblijvende nog 62 M. lang. Hoe lang was dat stuk
katoen ?
11. Betjes grootmoeder is 74 jaar oud. Haar grootvader is
5 jaar ouder. Hoe oud is haar grootvader?
12. Jansje heeft 63 cent. Hoeveel cent moet zij er nog bij
hebben, om 14 stuiver rijk te zijn?
13. Gerrit had 9 dubbeltjes en 2 cent. Zijn oom gaf hem er
nog zooveel centen bij, dat hij juist een gulden rijk was. Hoeveel
centen kreeg hij van zijn oom?
14. Willem kocht een potlood voor 8 cent en toen had hij nog
16 stuiver. Hoeveel cent had hij eerst?
15. Hoeveel centen is evenveel als 17 stuivers en 4 centen?
16. Hoeveel cent is 14 stuiver minder dan 18 stuiver?
17. Dirks grootvader is 79 jaar oud. Zijne grootmoeder is
6 jaar jonger. Hoe oud is Dirks grootmoeder?
18. Kees heeft een touw, dat 98 M. lang is. Hij maakt het
5 M. korter. Hoe lang is het touw nu ?
19. Een herder had 89 schapen. Daarvan verkocht hij er
eerst 6 en toen 2. Hoeveel schapen had hij toen nog?
20. Jakob heeft 18 stuiver. Frans heeft 8 cent minder. Hoe-
veel cent heeft Frans?
21. Theunis kocht een boek. Hij betaalde een gulden en
kreeg een stuiver terug. Hoe duur was dat boek?
22. Dorus had 70 en Piet 80 knikkers. Zij verloren er ieder 6.
Hoeveel hadden zij er ieder toen nog?