Boekgegevens
Titel: Vraagstukken bij het onderwijs in het rekenen in de lagere school
Deel: Tweede stukje getallen van 1-100
Auteur: Bruin, D. de
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2344
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205711
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken bij het onderwijs in het rekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
5. Hoeveel dagen zijn er in 3 weken?
6. Lodewijk koopt 3 ballen van 9 cent het stuk. Hoeveel
moet hij voor die 3 ballen betalen?
7. Wat is meer: 3 keer 6 appels of 6 keer 3 appels?
8. Eene koopvrouw verkoopt 3 appels voor 2 cent. Hoevee
ontvangt zij dan voor 18 zulke appels?
9. Een heer kocht 8 sigaren van 3 cent het stuk. Hij be-
taalde een kwartje. Hoeveel cent kreeg hij terug?
10. Piet is 3 jaar oud. Zijn vader is 10 maal zoo oud.
Hoeveel jaar is Piet jonger dan zijn vader?
1 i. Eene naaister kocht 3 klosjes garen van een stuiver het
stuk, voor 4 cent naalden en voor 3 cent spelden. Zij betaalde
3 dubbeltjes. Hoeveel cent moest zij toen terugontvangen?
12. Een timmermansbaas heeft 3 knechten in 'twerk, die
elk 8 gulden per week verdienen, en een knecht, die 6 gulden
per week verdient. Hoeveel gulden moet hij hun elke week
uitbetalen ?
13. Miena ging 3 weken en 3 dagen op reis. Berta ging
15 dagen op reis. Hoeveel dagen ging Miena langer op reis
dan Berta?
14. De moeder van Frans kocht 3 roode kooien voor 6 cent
het stuk en 2 witte voor 5 cent het stuk. Hoeveel moest zij
voor al die kooien betalen ?
15. Een koopman had 24 M. laken. Hij verkocht er aan
3 personen ieder 6 M. van. Hoeveel M. laken hield hij
toen over?
16. Willem betaalde voor 3 even dure potlooden 18 cent.
Hoe duur was elk potlood?
17. Di-ie jongens moesten 24 noten gelijk verdeelen. Hoeveel
noten kreeg elke jongen?
18. Als een half dozijn knoopen een dubbeltje kost, hoeveel
kosten dan 18 zulke knoopen?
19. In 3 gelijke boekjes zijn samen 30 bladzijden. Hoeveel
bladzijden bevat elk boekje?